W dniach 23-24 września 2019 roku, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), odbyło się 12. Międzynarodowe Sympozjum Brittle Matrix Composites (BMC-12).

Tegoroczna konferencja była kontynuacją jedenastu poprzednich sympozjów, odbywających się co trzy lata, począwszy od 1. Sympozjum w 1985 roku, do 11. sympozjum (BMC-11) w 2015 roku. Z wyjątkiem BMC-1, które odbyło się w Jabłonnej, oraz BMC-2, które odbyło się w Cedzynie pod Kielcami, wszystkie pozostałe sympozja miały miejsce w Warszawie.

Podczas konferencji uwagę poświecono głównym zagadnieniom współczesnych materiałów kruchych (lub quasi-kruchych) będących obszarem zainteresowań zarówno społeczności akademickich, jak i przemysłu. [Przedstawiono] szeroki zakres tematów odzwierciedlających najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz technologii materiałów o matrycy cementowej.

Monografia Brittle Matrix Composites BMC-12 pod redakcją M.A. Glinickiego, D. Jóźwiak-Niedźwiedzkiej, Ch.K.Y. Leunga i J. Olka została zindeksowana w bazie bibliograficznej Scopus (Elsevier). Numer ISBN 978-83-65550-20-0

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas sympozjum były:

  • modelowanie i przewidywanie właściwości
  • zachowanie mechaniczne kompozytów wzmocnionych włóknami
  • trwałość kompozytów o matrycy cementowej
  • wpływ promieniowania na właściwości i mikrostrukturę kompozytów o matrycy cementowej
  • wykorzystanie materiałów odpadowych i pochodzących z recyklingu
  • badania doświadczalne geopolimerów i nowych materiałów kompozytowych

Uczestnicy Sympozjum BMC-12 reprezentowali 18 różnych krajów (m.in. USA, Australię, Koreę, Brazylię, Chiny, Madagaskar i kraje europejskie). Podczas dwudniowych obrad omawiano aktualne postępy badawcze i kierunki dalszych badań związanych z zagadnieniami dotyczącymi kompozytów o matrycy cementowej.

Specjalne podziękowania zostały skierowane do Profesora Andrzeja M. Brandta, który stał na czele komitetu organizacyjnego BMC przez te wszystkie lata. Jego ogromna wiedza merytoryczna oraz liczne kontakty na arenie międzynarodowej stanowiły podstawę do zorganizowania pierwszego Sympozjum w 1985 roku oraz znacznie przyczyniły się do pomyślnej kontynuacji serii przez kolejne 34 lata. Jego dbałość o szczegóły podczas recenzowania i edycji artykułów stała się słynna, a Sympozjum BMC jest nierozerwalnie związane z nazwiskiem Brandt.

IPPT PAN sprawował kierownictwo nad organizacją tego oraz wszystkich poprzednich sympozjów.

Grupa badaczy zaangażowanych w sympozjum: prof. dr hab. A.M. Brandt; prof. dr hab. M. A. Glinicki; dr hab. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka; dr M. Dąbrowski; mgr. inż. A. Antolik; mgr. inż. K. Bogusz; mgr. inż. K. Dziedzic and M. Sobczak (Pracownia Pól Odkształceń, Zakład Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN).