Postępy pracy - Legenda:
1234
- Lata na Studium Doktoranckim
    
- Możliwe sortowanie kolumn
123456
- Decyzje Rady Naukowej
  
- Więcej, gdy kursor nad kolorowymi znacznikami
DoktoranciOpiekunowie Postępy pracy
1.mgr inż. AnetaAntolik prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
2017
Afiliacje:
Aneta Antolik, IPPT PAN
Michał A. Glinicki, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
2.mgr MateuszBanach prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
2013
Afiliacje:
Mateusz Banach, Uniwersytet Jagieloński
Irena Roterman-Konieczna, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2013-02-28
 
Wyznaczenie Komisji 2013-02-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-05-24
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-11-30
3.mgr inż. SławomirBiałecki dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2012
Afiliacje:
Sławomir Białecki, IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-01
 
Studium Doktoranckie 2012
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
4.mgr inż. KamilBochenek dr hab. inż. Michał Basista
2017
Afiliacje:
Kamil Bochenek, IPPT PAN
Michał Basista, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-10-26
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-10-26
5.mgr MarekBukowicki prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
2013
Afiliacje:
Marek Bukowicki, IPPT PAN
Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-05-18
6.mgr DamianCacko dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
2017
Afiliacje:
Damian Cacko, IPPT PAN
Zbigniew Ranachowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
7.mgr inż. OlgaCegielska prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2017
Afiliacje:
Olga Cegielska, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
8.mgr ParamitaChatterjee dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2013
Afiliacje:
Paramita Chatterjee , IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
9.mgr JanCholewiński prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
2015
Afiliacje:
Jan Cholewiński, IPPT PAN
Paweł Dłużewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-05-28
 
Wyznaczenie Komisji 2015-05-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-05-28
10.mgr LucynaCieślik prof. dr hab. Jerzy Litniewski
2013
Afiliacje:
Lucyna Cieślik, IPPT PAN
Jerzy Litniewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-06-27
 
Wyznaczenie Komisji 2013-06-27
 
Wyznaczenie Komisji 2013-09-26
11.mgr inż. KatarzynaCzarnecka prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2017
Afiliacje:
Katarzyna Czarnecka, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
12.mgr TomaszCzerwiński dr hab. inż. Mieczysław Cieszko
2014
Afiliacje:
Tomasz Czerwiński, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mieczysław Cieszko, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
13.mgr inż. WojciechDobrosielski prof. dr hab. Janusz Szczepański
2013
Afiliacje:
Wojciech Dobrosielski, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Janusz Szczepański, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-03-28
 
Wyznaczenie Komisji 2013-03-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-05-24
14.mgr OlgaDoubrovina dr hab. Barbara Gambin
2017
Afiliacje:
Olga Doubrovina, IPPT PAN
Barbara Gambin, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-11-30
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-11-30
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-11-30
15.mgr inż. RamiFaraj prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2015
Afiliacje:
Rami Faraj, IPPT PAN
Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
16.mgr KrzysztofFedor prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2016
Afiliacje:
Krzysztof Fedor, IPPT PAN
Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
17.mgr ŁukaszFura dr hab. inż. Tamara Kujawska
2017
Afiliacje:
Łukasz Fura, IPPT PAN
Tamara Kujawska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
18.mgr inż. MichałGawlicki dr hab. inż. Łukasz Jankowski
2015
Afiliacje:
Michał Gawlicki, IPPT PAN
Łukasz Jankowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
19.mgr MajaGębik-Wrona dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
2017
Afiliacje:
Maja Gębik-Wrona, IPPT PAN
Bartłomiej Dyniewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
20.mgr MaciejGłowacki prof. dr hab. Janusz Orkisz
2013
Afiliacje:
Maciej Głowacki, Uniwersytet Jagieloński
Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska
Postępy odnotowane od: 2013-05-24
 
Wyznaczenie Komisji 2013-05-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2013-06-27
21.mgr inż. KarolGolasiński dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
2015
Afiliacje:
Karol Golasiński, IPPT PAN
Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
22.mgr Andrzej Gruntowski prof. dr hab. Paweł Moskal
2014
Afiliacje:
Andrzej Gruntowski, Uniwersytet Jagieloński
Paweł Moskal, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
23.mgr TomaszGruntowski prof. dr hab. Paweł Moskal
2014
Afiliacje:
Tomasz Gruntowski, Uniwersytet Jagieloński
Paweł Moskal, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
24. DanielGrzonka dr hab. Joanna Kołodziej
2016
Afiliacje:
Daniel Grzonka, Politechnika Krakowska
Joanna Kołodziej, Politechnika Krakowska
Postępy odnotowane od: 2016-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-11-24
25.mgr inż. PawełGrzywna prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
2014
Afiliacje:
Paweł Grzywna, IPPT PAN
Zbigniew Kowalewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-05-29
 
Wyznaczenie Komisji 2014-05-29
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-06-26
26.mgr MarcinJakubiak prof. dr hab. Janusz Szczepański
2017
Afiliacje:
Marcin Jakubiak, IPPT PAN
Janusz Szczepański, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
27.mgr inż. JustynaJakubowska dr hab. inż. Michał Basista
2013
Afiliacje:
Justyna Jakubowska, IPPT PAN
Michał Basista, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
28.inż. PiotrJarosik prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
2016
Afiliacje:
Piotr Jarosik, IPPT PAN
Paweł Dłużewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
29.mgr inż. PawełJarzębski prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
2012
Afiliacje:
Paweł Jarzębski, IPPT PAN
Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-01
 
Studium Doktoranckie 2012
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-11-24
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-11-30
30.mgr inż. OliwiaJeznach prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2016
Afiliacje:
Oliwia Jeznach, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
31.mgr inż. KamilaJurczak prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Kamila Jurczak, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
32.mgr MarekKochańczyk prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
2012
Afiliacje:
Marek Kochańczyk, IPPT PAN
Tomasz Lipniacki, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-10-25
 
Wyznaczenie Komisji 2012-10-25
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-11-29
33.mgr IlonaKorczak dr hab. Barbara Gambin
2017
Afiliacje:
Ilona Korczak, IPPT PAN
Barbara Gambin, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
34.mgr SylwesterKostro prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2017
Afiliacje:
Sylwester Kostro, IPPT PAN
Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
35.mgr FilipKrużel dr hab. Krzysztof Banaś
2015
Afiliacje:
Filip Krużel, Politechnika Krakowska
Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Postępy odnotowane od: 2015-09-24
 
Wyznaczenie Komisji 2015-09-24
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-10-26
36.mgr inż. MaciejLewandowski prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
2014
Afiliacje:
Maciej Lewandowski, IPPT PAN
Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
 
Wyznaczenie Komisji 2017-06-29
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-06-29
37.mgr inż. DmytroLumelskyy prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Dmytro Lumelskyy, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-06-25
 
Wyznaczenie Komisji 2015-06-25
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-06-25
38.mgr MałgorzataŁazarska dr hab. inż. Tadeusz Woźniak
2014
Afiliacje:
Małgorzata Łazarska, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tadeusz Woźniak, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
39.mgr inż. MałgorzataŁazarska dr hab. Tadeusz Woźniak
2017
Afiliacje:
Małgorzata Łazarska, IPPT PAN
Tadeusz Woźniak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-10-26
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-10-26
40.mgr PawełMacioł dr hab. inż. Krzysztof Banaś
2012
Afiliacje:
Paweł Macioł, Politechnika Krakowska
Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Postępy odnotowane od: 2012-06-28
 
Wyznaczenie Komisji 2012-06-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-10-25
41.mgr inż. NikhilMadan prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Nikhil Madan, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
42.mgr inż. MichałMajewski dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
2014
Afiliacje:
Michał Majewski, IPPT PAN
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
 
Wyznaczenie Komisji 2017-09-28
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-09-28
43.mgr inż. MichałMarijnissen prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
2015
Afiliacje:
Michał Marijnissen, IPPT PAN
Jerzy Rojek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
44.mgr inż. JoannaMarkiewicz dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2013
Afiliacje:
Joanna Markiewicz, IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
45.mgr MaciejMichajłow dr hab. inż. Tomasz Szolc
2015
Afiliacje:
Maciej Michajłow, IPPT PAN
Tomasz Szolc, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-03-26
 
Wyznaczenie Komisji 2015-03-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-04-24
46.mgr KazimierzMichalik dr hab. inż. Krzysztof Banaś
2014
Afiliacje:
Kazimierz Michalik, Akademia Górniczo-Hutnicza
Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Postępy odnotowane od: 2014-06-26
 
Wyznaczenie Komisji 2014-06-26
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-10-30
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-03-30
47.mgr JanMiedzik prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
2013
Afiliacje:
Jan Miedzik, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Zbigniew Peradzyński, Uniwersytet Warszawski
Postępy odnotowane od: 2013-06-27
 
Wyznaczenie Komisji 2013-06-27
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2014-01-30
48.mgr inż. SandraMusiał prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
2017
Afiliacje:
Sandra Musiał, IPPT PAN
Wiera Oliferuk, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-10-01
 
Studium Doktoranckie 2017
49.mgr inż. BeataNiemczyk prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2016
Afiliacje:
Beata Niemczyk, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
50.mgr inż. KarolNienałtowski dr Michał Komorowski
2014
Afiliacje:
Karol Nienałtowski, IPPT PAN
Michał Komorowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
51.mgr inż. ArturNiewiarowski dr hab. inż. Marek Stanuszek
2018
Afiliacje:
Artur Niewiarowski, IPPT PAN
Marek Stanuszek, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2018-01-25
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2018-01-25
52.mgr LeszekNowak prof. dr hab. Maciej Ogorzałek
2011
Afiliacje:
Leszek Nowak, Uniwersytet Jagieloński
Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2011-11-24
 
Wyznaczenie Komisji 2011-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-01-26
53.mgr KamilNowakowski prof. dr hab. Piotr Białas
2014
Afiliacje:
Kamil Nowakowski, Uniwersytet Jagieloński
Piotr Białas, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
54.mgr DominikaNowicka dr hab. Bogdan Kaźmierczak
2013
Afiliacje:
Dominika Nowicka, IPPT PAN
Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
55.mgr inż. MariuszOstrowski dr inż. Bartłomiej Błachowski
2017
Afiliacje:
Mariusz Ostrowski, IPPT PAN
Bartłomiej Błachowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-11-29
 
Studium Doktoranckie 2017
56.mgr inż. SylwiaPawłowska prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
2013
Afiliacje:
Sylwia Pawłowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Tomasz Kowalewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-21
57.inż. BłażejPopławski dr hab. inż. Łukasz Jankowski
2016
Afiliacje:
Błażej Popławski, IPPT PAN
Łukasz Jankowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
58.mgr SangeethSaseendran prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
2018
Afiliacje:
Sangeeth Saseendran, IPPT PAN
Tadeusz Burczyński, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2018-01-30
59.inż. MariaStaszczak dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
2013
Afiliacje:
Maria Staszczak, IPPT PAN
Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
60.mgr inż. WitoldSzabelak prof. dr hab. Wojciech Nasalski
2008
Afiliacje:
Witold Szabelak, IPPT PAN
Wojciech Nasalski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2008-11-27
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2008-11-27
61.mgr inż. MagdalenaSzmajduch dr hab. Joanna Kołodziej
2016
Afiliacje:
Magdalena Szmajduch, Politechnika Krakowska
Joanna Kołodziej, Politechnika Krakowska
Postępy odnotowane od: 2016-11-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-11-24
62.mgr inż. IwonaŚwiderska prof. dr hab. Ewa Grabska
2015
Afiliacje:
Iwona Świderska, Uniwersytet Jagieloński
Ewa Grabska, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2015-12-04
 
Wyznaczenie Komisji 2015-12-04
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2015-12-04
63.mgr EwaTomaszewska dr hab. inż. Mieczysław Cieszko
2014
Afiliacje:
Ewa Tomaszewska, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mieczysław Cieszko, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
64.mgr ChrisTrombley prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
2015
Afiliacje:
Chris Trombley, IPPT PAN
Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
65.mgr inż. OlgaUrbanek-Świderska prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
2017
Afiliacje:
Olga Urbanek-Świderska, IPPT PAN
Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-11-30
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-11-30
 
Wyznaczenie recenzentów 2017-11-30
66.mgr inż. MaciejWasilewski prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
2015
Afiliacje:
Maciej Wasilewski, IPPT PAN
Czesław Bajer, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
67.mgr inż. KrzysztofWawrzyk dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
2013
Afiliacje:
Krzysztof Wawrzyk, IPPT PAN
Piotr Kowalczyk, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2013-10-01
 
Studium Doktoranckie 2013
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
68.mgr inż. MichałWichrowski prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
2014
Afiliacje:
Michał Wichrowski, IPPT PAN
Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
 
Wyznaczenie Komisji 2017-06-29
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-06-29
69.mgr DawidWitkowski prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
2014
Afiliacje:
Dawid Witkowski, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mariusz Kaczmarek, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
70.mgr inż. HubertWójtowicz dr hab. inż. Łukasz Jankowski
2015
Afiliacje:
Hubert Wójtowicz, IPPT PAN
Łukasz Jankowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2015-10-01
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
71.mgr MirosławWróbel prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
2017
Afiliacje:
Mirosław Wróbel, IPPT PAN
Andrzej Nowicki, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2017-03-30
 
Wyznaczenie Komisji 2017-03-30
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2017-03-30
72.mgr OskarWyszyński Roman Płaneta
2016
Afiliacje:
Oskar Wyszyński, Uniwersytet Jagieloński
Roman Płaneta, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2016-06-30
 
Wyznaczenie Komisji 2016-06-30
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2016-06-30
73.mgr inż. DamianZaremba prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
2016
Afiliacje:
Damian Zaremba, IPPT PAN
Tomasz Kowalewski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2016-10-01
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017
74.mgr inż. TomaszZawistowski prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
2012
Afiliacje:
Tomasz Zawistowski, Centrum Badań Kosmicznych PAN
Michał Kleiber, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2012-03-29
 
Wyznaczenie Komisji 2012-03-29
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2012-05-31
75.mgr inż. ArkadiuszZychewicz prof. dr hab. inż. Adam Borkowski
2010
Afiliacje:
Arkadiusz Zychewicz, IPPT PAN
Adam Borkowski, IPPT PAN
Postępy odnotowane od: 2010-06-24
 
Wyznaczenie Komisji 2010-06-24
 
Wszczęcie przewodu doktorskiego 2010-06-24
76.mgr FilipŻegleń dr hab. inż. Sergiy Fialko
2014
Afiliacje:
Filip Żegleń, Uniwersytet Jagieloński
Sergiy Fialko, Uniwersytet Jagieloński
Postępy odnotowane od: 2014-10-01
 
Studium Doktoranckie 2014
 
Studium Doktoranckie 2015
 
Studium Doktoranckie 2016
 
Studium Doktoranckie 2017