DOKTORAT w IPPT PAN

Studium Doktoranckie IPPT wykorzystując potencjał wysoko kwalifikowanej kadry naukowej Instytutu pełni istotną rolę w specjalistycznym kształceniu III stopnia. Zapraszamy do IPPT absolwentów szkół wyższych o silnej motywacji do pracy naukowej, zdecydowanych na kilka lat wyrzeczeń dla zrealizowania swoich ambitnych planów naukowych.

IPPT jako jeden z największych instytutów nauk technicznych PAN oferuje bardzo szeroki wachlarz specjalności o profilu nauk podstawowych z zakresu techniki i technologii. IPPT jest członkiem Konsorcjum Biocentrum Ochota. Stwarza to nowe perspektywy rozwoju wynikające ze synergii techniki, medycyny i biologii doświadczalnej przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego instytutów zlokalizowanych na terenie Kampusu Ochota.

Oferujemy nowoczesną aparaturę badawczą i współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą. Wyróżniającym się doktorantom proponujemy wyjazdy na staże zagraniczne, a także udział w projektach europejskich prowadzonych przez Instytut. Doktoranci otrzymują atrakcyjne stypendia i mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach językowych na różnych poziomach zaawansowania. Brak obowiązku dydaktycznego pozwala na poświęcenie całego czasu na badania naukowe i dokształcanie.

Aktualnie Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Mechanika
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria materiałowa

Studium Doktoranckie IPPT PAN wraz z IBIB PAN i IMDiK PAN jest uczestnikiem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pt. "Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej", o akronimie Och!DOK. Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu można znaleźć tutaj

Interesy doktorantów reprezentuje Samorząd Doktorantów, pomagając w asymilacji nowych doktorantów i integracji środowiska doktoranckiego Biocentrum Ochota. Więcej na stronie samorządu …