rada_naukowa
 • Doktorant: mgr inż. Tomasz Zawistowski

  Temat:Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 26 kwietnia 2018 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Rojek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Jan Holnicki Szulc

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  2. Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski,
  3. Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  4. Dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT
  5. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski,


 • Doktorant: mgr Marek Kochańczyk

  Temat:Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 27 października 2016 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  2. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  3. Prof. dr hab. Leszek Jarecki,
  4. Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski,
  5. Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  6. Prof. dr hab. Roman Maniewski,
  7. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski,
  8. Dr hab. Janusz Wójcik, prof. IPPT
  9. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki - promotor
  10. Prof. dr hab. Andrzej Świerniak, P. Śl. - recenzent
  11. Prof. dr hab. Jacek Waniewski, IBIB PAN - recenzent


 • Doktorant: mgr inż. Justyna Maj

  Temat:Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Michał Basista, IPPT PAN

  Promotor pomocniczy: dr. inż. Witpld Węglewski, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 01 marca 2018 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Bogusław Major,
  2. Dr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPT,
  3. Prof. dr hab. Ryszard Pęcherski,
  4. Dr hab. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT,
  5. Prof. dr hab. Zygmunt Szymański


 • Doktorant: mgr inż. Artur Niewiarowski

  Temat: Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej do ilościowej analizy danych tekstowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. inż. Marek Stanuszek, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 25 stycznia 2018 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  3. Prof. dr hab. Ewa Grabska,
  4. Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk,
  5. Prof. dr hab. Michał Kleiber,
  6. Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski


 • Doktorant: mgr inż. Paweł Jarzębski

  Temat: Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 listopada 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Czesław Bajer

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  2. Prof. dr hab. Ewa Grabska,
  3. Prof. dr hab. Michał Kleiber,
  4. Dr hab. Piotr Kowalczyk,
  5. Prof. dr hab. Jerzy Rojek,
  6. Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski, IPPT PAN - promotor
  7. Dr hab. Krzysztof Banaś, AGH - recenzent
  8. Prof. dr hab. Roman Wyrzykowski, PCz - recenzent


 • Doktorant: mgr Olga Doubrovina

  Temat: Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkich

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: dr hab. Barbara Gambin, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr. inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT
  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 listopada 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Wojciech Nasalski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski,
  2. Prof. dr hab. Krzysztof Marasek,
  3. Dr hab. Mirosław Meissner, prof. IPPT,
  4. Prof. dr hab. Andrzej Nowicki,
  5. Prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  6. Dr hab. Janusz Wójcik, prof. IPPT.


 • Doktorant: mgr inz. Olga Urbanek-Świderska

  Temat: Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr. inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, SPPiB/IPPT
  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 listopada 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Łeszek Jarecki

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Dr hab. Michał Basista, prof. IPPT,
  2. Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski,
  3. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki,
  4. Prof. dr hab. Bogusław Major,
  5. Prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  6. Dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT,
  7. Dr hab. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT.


 • Doktorant: mgr inz. Kamil M. Bochenek

  Temat: Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszków

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Michał Basista, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 26 października 2017 r.

  Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Pietrzak

  Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Leszek Jarecki,
  2. Dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska,
  3. Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski,
  4. Prof. dr hab. Bogusław Major,
  5. Prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  6. Prof. dr hab. Ryszard Pęcherski,
  7. Prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz
  8. Prof. dr hab. Zygmunt Szymański


 • Doktorant: mgr inz. Małgorzata Łazarska

  Temat: Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowych

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. Tadeusz Woźniak, UKW

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 26 października 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Dr hab. Michał Basista, prof. IPPT,
  2. Prof. dr hab. Leszek Jarecki,
  3. Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT,
  4. Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  5. Prof. dr hab. Jerzy Litniewski,
  6. Prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  7. Prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz


 • Doktorant: mgr inz. Filip Krużel

  Temat:Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesorów masowo wielordzeniowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Krzysztof Banaś, AGH

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 września 2015 r zmieniona uchwałą RN w dniu 26 pażdziernika 2017r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Czesław Bajer

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Dr hab. Krzysztof Banaś, AGH,
  2. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  3. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  4. Prof. dr hab. Jacek Kitowski, AGH,
  5. Prof. dr hab. Michał Kleiber,
  6. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT,
  7. Prof. dr hab. Jerzy Rojek,
  8. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski,
  9. Prof. dr hab. Roman Wyrzykowski, Polit. Cz.


 • Doktorant: mgr Michał Majewski

  Temat:Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 28 września 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Michał Basista,

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  2. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  3. Prof. dr hab. Zenon Mróz,
  4. Dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  5. Dr hab. Jerzy Rojek. prof. IPPT


 • Doktorant: mgr inż. Maciej Jakub Lewandowski

  Temat: Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. Dr hab. Michał Basista, prof. IPPT,
  3. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  4. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT,
  5. Dr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPT,
  6. Prof. dr hab. Ryszard Pęcherski.


 • Doktorant: mgr Adam Marszałek

  Temat: Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr. inż. Michał Bereta, Politechnika Krakowska
  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  3. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  4. Prof. dr hab. Ewa Grabska,
  5. Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk,
  6. Prof. dr hab. Witold Pedrycz, IBS PAN,
  7. Dr hab. Michał Rubaszek, SGH,
  8. Dr hab. Dominik Ślęzak, UW,
  9. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski.


 • Doktorant: mgr Mirosław Wróbel

  Temat: Molecular Acoustic and Advanced Processing Backgrounds of Acustocerebrography

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: prof. dr. hab. Andrzej Nowicki, IPPT

  Drugi promotor: dr. hab. Robert Olszewski

  Promotor pomocniczy: dr Marcin Lewandowski
  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 marca 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Piotr Kiełczyński,
  2. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  3. prof. Krzysztof Marasek,
  4. dr hab. Mirosław Meissner,
  5. prof. Wojciech Nasalski,
  6. dr hab. Janusz Wójcik.


 • Doktorant: mgr. inż. Kazimierz Michalik

  Temat: Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Krzysztof Banaś, prof. AGH

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 października 2014 r.

  Przewodniczący: Prof. dr hab.Krzysztof Wiśniewski, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej):

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,

  2. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,

  3. Dr hab. Piotr Kowalczyk,

  4. Prof. dr hab. Krzysztof Marasek,

  5. Prof. dr hab. Jerzy Rojek,

  6. Prof. dr hab. Janusz Szczepański,

  7. Dr hab. Krzysztof Banaś, AGH - promotor,

  8. Prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, AGH - recenzent,

  9. Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski, PCz. - recenzent.


 • Doktorant: mgr. inż. Maria Staszczak

  Temat: Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtu.

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Elżbieta Pieczyska, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 23 lutego 2017 r.

  Przewodniczący: Dr hab. Piotr Kowalczyk

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej):

  1. Prof. dr hab. Leszek Jarecki
  2. Dr hab. Katarzyna Kowalczyk Gajewska
  3. Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski
  4. Dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  5. Prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz


 • Doktorant: mgr. inż. Daniel Grzonka

  Temat:

  Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowym

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Joanna Kołodziej, PK

  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jakóbik, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 listopada 2016 r.

  Przewodniczący: Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej):

  1. Prof. dr hab.Tadeusz Burczyński,

  2. Prof. dr hab. Jan Holnicki–Szulc,

  3. Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski,

  4. Dr hab. Piotr Kowalczyk,

  5. Prof. dr hab. Krzysztof Marasek,

  6. Prof. dr hab. Janusz Szczepański.


 • Doktorant: mgr. inż. Magdalena Szmajduch

  Temat: Data and task scheduling in distributed large-scale computational environments
  (Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych)

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Joanna Kołodziej

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 listopada 2016 r.

  Przewodniczący: Prof. dr hab.Tadeusz Burczyński, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej):

   1. Prof. dr hab. Czesław Bajer,

  2. Prof. dr hab. Ewa Grabska,

  3. Dr hab. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

  4. Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk,

  5. Prof. dr hab.Tomasz Kowalewski.

  6. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski,

   


 • Doktorant: mgr. Oskar Wyszyński

  Temat: Ewolucyjny algorytm rekonstruowania trajektorii cząstek elementarnych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Roman Płaneta, UJ

  Promotor pomocniczy: dr. Wiesław Chmielnicki, UJ.

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 czerwca 2016 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  2. prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  3. prof. dr hab. Józef Korbicz,
  4. prof. dr hab. Wojciech Nasalski,
  5. prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  6. prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski.


 • Doktorant: mgr. Justyna Chrzanowska

  Temat: Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego – wpływ parametrów procesu na osadzane warstwy

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 30 czerwca 2016 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Michał Basista, prof. IPPT,
  2. prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski,
  3. prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  4. prof. dr hab. Ryszard Pęcherski,
  5. dr hab. Katarzyna Pietrzak,
  6. dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT,
  7. prof. dr hab. Zygmunt Szymański.


 • Doktorant: mgr. inż. Karol Frydrych

  Temat: Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Recenzenci:

  1. Dr hab. Łukasz Madej, prof ndzw. AGH,
  2. Prof. dr hab. Błażej Skoczeń, PKr.
  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2 czerwca 2016 r.

  Przewodniczący: dr hab. Michał Basista, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  2. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT,
  3. Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski – z-ca przewodniczącego,
  4. Dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT,
  5. Dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT,
  6. Prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz.


 • Doktorant: mgr. inż. Michał Byra

  Temat: Klasyfikacja raka piersi na podstawie własności statystycznych ech ultradźwiękowych

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: prof. dr. hab. Andrzej Nowicki

  Promotor pomocniczy: dr Katarzyny Dobruch-Sobczyk.

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2 czerwca 2016 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT,
  2. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  3. prof. dr hab. Krzysztof Marasek, PJWSTK,
  4. dr hab. Mirosław Meissner, prof. IPPT - zastępca przewodniczącego,
  5. prof. dr hab. Wojciech Nasalski,
  6. prof. dr hab. Wiera Oliferuk.


 • Doktorant: mgr. inż. Piotr Karwat

  Temat: Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: dr hab. Jurij Tasinkiewicz

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 31 marca 2016 r zmieniona uchwałą RN w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca przewodniczącego: dr hab. Mirosław Meissner, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Adam Kawalec, WAT,
  2. Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT,
  3. Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  4. Prof. dr hab. Wojciech Nasalski,
  5. Prof. dr hab. Wiera Olifieruk,
  6. Dr hab. Krzysztof Opaliński, PWr,
  7. Dr hab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT,
  8. Dr hab. Jurij Tasinkiewicz.


 • Doktorant: mgr Iwona Świderska, UJ

  Temat: Implementacja modeli generowania grafów i ich zastosowania

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ;

  Promotor pomocniczy: dr Wojciech Palacz, UJ.

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 4 grudnia 2015 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Burczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  3. Prof. dr hab. Ewa Grabska,
  4. Dr hab. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  5. Prof. dr hab. Michał Kleiber,
  6. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT,
  7. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski.


 • Doktorant: mgr Adam Strzelecki, UJ

  Temat: Image reconstruction and simulation of strip Positron Emission Tomography scanner using computational accelerators

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr. hab. Piotr Białas, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 września 2015 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  2. prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska,
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk,
  5. prof. dr hab. Michał Kleiber,
  6. prof. dr hab. Janusz Szczepański.


 • Doktorant: mgr Michał Chromiak, UMCS

  Temat: Uniwersalna architektura integracyjna dla heterogenicznych źródeł danych i metod optymalizacji

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr. hab. Krzysztof Stencel, UW

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 28 maja 2015 r.

  Przewodniczący: prof. Krzysztof Marasek

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. Czesław Bajer,
  2. prof. Tadeusz Burczyński,
  3. prof. Paweł Dłużewski,
  4. prof. Ewa Grabska,
  5. prof. Janusz Kacprzyk,
  6. prof. Zbigniew Kotulski,
  7. prof. Janusz Szczepański,
  8. prof. Krzysztof Wiśniewski.


 • Doktorant: mgr inż. Jan Cholewiński

  Temat: Atomistyczno-kontynualna rekonstrukcja i wizualizacja dyslokacji w kryształach

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Paweł Dłużewski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 28 maja 2015 r.

  Przewodniczący: prof. Czesław Bajer

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. Tadeusz Burczyński,
  2. prof. Paweł Dłużewski,
  3. prof. Michał Kleiber,
  4. prof. Józef Korbicz,
  5. prof. Zbigniew Kotulski,
  6. prof. Janusz Szczepański,
  7. prof. Krzysztof Wiśniewski.


 • mgr. Szymon Gajek, UJ

  Temat: Projektowanie koncepcyjne wspomagane komputerowo z użyciem grafowych struktur danych i formuł logicznych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 26 czerwca 2014 r., zmieniona uchwałą RN w dniu 31 marca 2016 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, PW

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ,
  3. prof. dr hab. Michał Kleiber,
  4. prof. dr hab. Krzysztof Marasek,
  5. dr hab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT.


 • Doktorant: mgr inż. Maciej Michajłow, SKAPolska/IPPT

  Temat: Półaktywne tłumienie drgań układów mechanicznych pod obciążeniem okresowym

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Konowrocki.

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 26 czerwca 2014 r., skład uzupełniony w dniu 26 marca 2015 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  3. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska,
  4. prof. dr hab. Witold Gutkowski,
  5. prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc - Zastępca Przewodniczącego,
  6. dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska.


 • Doktorant: mgr inż. Paweł Grzywna, IPPT

  Temat: Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod nieniszczących

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Moćko, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 29 maja 2014 r., zmieniona uchwałą RN w dniu 4 grudnia 2015 r.

  Przewodniczący: dr hab. Michał Basista, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT,
  2. Prof. dr hab. Jerzy Litniewski,
  3. Prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  4. Prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski, IPPT - Zastępca Przewodniczącego,
  5. Dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT,
  6. Prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, IPPT.


 • Doktorant: mgr inż. Jan Miedzik, IFPiLM

  Temat: Application of the electron guiding centre approximation to the numerical modelling of Hall type plasma thrusters

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, UW;

  Promotor pomocniczy: dr inż. Serge Barral, IFPiLM.

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniona uchwałą RN w dniu 4 grudnia 2015 r.

  Przewodniczący: Prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  2. Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska,
  3. Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  4. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki,
  5. Prof. dr hab. Wojciech Nasalski,
  6. Prof. dr hab. Eligiusz Wajnryb.


 • Doktorant: mgr Wojciech Dobrosielski, UKW w Bydgoszczy

  Temat: Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanie

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szczepański, IPPT PAN

  Promotor pomocniczy: dr Jacek M. Czerniak

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 28 marca 2013, uzupełniona w dniu 29 października 2015 r, zmieniona uchwałą RN w dniu 29 października 2015 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński,
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska,
  3. prof. dr hab. inz. Jan Holnicki-Szulc,
  4. prof. dr hab. inz. Michał Kleiber,
  5. prof. dr hab. Krzysztof Marasek,


 • Doktorant: mgr Mateusz Banach

  Temat: „Metody obliczeniowe jedno- i wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek. Zastosowanie w bioinformatyce

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 29 pażdziernika 2015 roku, skład uzupełniony w dniu 30 listopada 2017 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Burczyński

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Leszek Jarecki,
  2. Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk,
  3. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki,
  4. Prof. dr hab. Roman Maniewski,
  5. Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski,
  6. Prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak, PW - recenzent
  7. Prof. dr hab. Andrzej Polański, PSl - recenzent
  8. Prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, UJ - promotor


 • Doktorant: mgr Marek Kochańczyk

  Temat:Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 27 października 2016 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  2. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
  3. Prof. dr hab. Leszek Jarecki,
  4. Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski,
  5. Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
  6. Prof. dr hab. Roman Maniewski,
  7. Prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski,
  8. Dr hab. Janusz Wójcik, prof. IPPT
  9. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki - promotor
  10. Prof. dr hab. Andrzej Świerniak, P. Śl. - recenzent
  11. Prof. dr hab. Jacek Waniewski, IBIB PAN - recenzent


 • Doktorant: mgr Aneta Wróblewska, UMCS

  Temat: Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografii

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Vasyl Ustymenko, UMCS

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 31 maja 2012 r, zmieniona uchwałą RN z dnia 29 października 2015 r.

  Przewodniczący: prof. Zbigniew Kotulski, PW

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  3. prof. dr hab. Michał Kleiber,
  4. dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT,
  5. prof. dr hab. Janusz Szczepański,
  6. prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski.


 • Doktorant: mgr Stanisław Brodowski, UJ

  Temat: Uczenie aproksymacji funkcji poprzez hierarchiczny podział na podproblemy i łączenie ich rozwiązań

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Andrzej Bielecki, prof. UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 listopada 2011 r, zmieniona uchwałą RN z dnia 29 października 2015 r.

  Przewodniczący: Prof. Zbigniew Kotulski, IPPT PAN

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Czesław Bajer,
  2. Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński,
  3. Prof. dr hab. Michał Kleiber,
  4. Dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN,
  5. Dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT PAN,
  6. Prof. dr hab. Janusz Szczepański.


 • Doktorant: mgr Leszek Nowak, UJ

  Temat: Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: Prof. Maciej Ogorzałek, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 listopada 2011 r, zmieniona uchwałą RN z dnia 29 października 2015 r.

  Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Grabska

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Prof. dr hab. Paweł Dłużewski
  2. Prof. dr hab. Zbigniew Kotulski,
  3. Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki,
  4. Prof. dr hab. Jerzy Litniewski,
  5. Prof. dr hab. Roman Maniewski, IBIB PAN
  6. Prof. dr hab. Janusz Szczepański.


 • Doktorant: mgr inż. Zuzanna Poniżnik

  Temat: Modelowanie właściwości efektywnych i zniszczeniakompozytów ceramiczno-metalowych typu przenikających się faz

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Michał Basista, prof. IPPT

  Recenzenci:

  1. Dr hab. Tomasz Wejrzanowski, PW,
  2. Prof. dr hab. Andrzej Seweryn, Pol. Biał.
  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 24 czerwca 2010 r., zmieniona uchwałą RN w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Przewodniczący: dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, z-ca przewodniczącego,
  2. Dr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPT,
  3. Prof. dr hab. Zenon Mróz,
  4. Prof. dr hab. Wiera Oliferuk,
  5. Prof. dr hab. Ryszard Pęcherski,
  6. Prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz.

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplina
Leszek J. Frąś2018-05-24Określenie dynamicznych właściwości materiałów magnetoreologicznych: badania doświadczalne i opis konstytuatywny lepkoplastycznej deformacjiprof. dr hab. inz. Ryszard Pęcherski, IPPT
dr inż. Dariusz Jarząbek, IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
Justyna Maj2018-03-01Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12dr hab. inz. Michał Basista, IPPT
dr inż. Witold Węglewski, IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
Artur Niewiarowski2018-01-25Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej do ilościowej analizy danych tekstowychdr hab. inż. Marek Stanuszek, PKInformatyka
Olga Doubrovina2017-11-30Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkichdr hab. Barbara Gambin, IPPT,
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT (promotor pomocniczy)
Elektronika
Olga Urbanek-Świderska2017-11-30Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkowąprof. dr hab. Paweł Sajkiewicz, IPPT,
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, SPPiB/IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
Kamil Bochenek2017-10-26Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszkówdr hab. inż. Michał Basista, IPPTInżynieria materiałowa
Małgorzata Łazarska2017-10-26Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowychdr hab. Tadeusz Woźniak, UKWInżynieria materiałowa
Michał Majewski2017-09-28Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowychdr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPTMechanika
Maciej Jakub Lewandowski2017-06-29Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowychprof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, IPPTMechanika
Michał Wichrowski2017-06-29Zagadnienia oddziaływania płyn-ciało stałe: sformułowanie prędkościowe i monolityczne metody obliczenioweprof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz, IPPTMechanika
Marek Bukowicki2017-05-18Dynamika par sprężystych cząstek opadających w płynie w granicy zerowej liczby Reynoldsaprof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, IPPTMechanika
Mirosław Wróbel2017-03-30Akustyka molekularna i zaawansowane przetwarzanie sygnałów - techniczne podstawy akustocerebrografii.prof. dr hab. Andrzej Nowicki, IPPTElektronika
Maria Staszczak2017-02-23Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtu.dr hab. Elżbieta Pieczyska, IPPTMechanika
Daniel Grzonka2016-11-24Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowym

dr hab. Joanna Kołodziej, PK
dr Agnieszka Jakóbik, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka
Magdalena Szmajduch2016-11-24Data and task scheduling in distributed large-scale computational environments
(Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych)
dr hab. Joanna Kołodziej, PKInformatyka
Oskar Wyszyński, UJ2016-06-30Ewolucyjny algorytm rekonstruowania trajektorii cząstek elementarnychprof. dr. hab. Romana Płaneta, UJ,
dr Wiesław Chmielnicki, UJ (promotor pomocniczy)
Informatyka
Iwona Świderska, UJ2015-12-04Implementacja modeli generowania grafów i ich zastosowaniaprof. dr hab. Ewa Grabska, UJInformatyka
Dmytro Lumelskyy2015-06-25Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształceniadr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT PANMechanika
Jan Cholewiński2015-05-28Atomistyczno-kontynualna rekonstrukcja i wizualizacja dyslokacji w kryształachprof. dr hab. Paweł Dłużewski, IPPT PANInformatyka
Maciej Michajłow2015-04-24Półaktywne tłumienie drgań układów mechanicznych pod obciążeniem okresowymdr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT PAN,
dr inż. Robert Konowrocki, IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika
Paweł Grzywna2014-06-26Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod nieniszczącychprof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, IPPT PAN
dr inż. Wojciech Moćko, ITS/IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika
Jan Miedzik2014-01-30Zastosowanie przybliżenia centrum wiodącego do opisu ruchu elektronów w numerycznym modelowaniu plazmowych silników typu Hallaprof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, UW;dr inż. Serge Barral,IFP i LM. (promotor pomocniczy)Mechanika
Lucyna Cieślik2013-09-26Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowychdr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPTElektronika
Maciej Głowacki2013-06-27Dedykowane algorytmy ewolucyjne w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacjiprof. Janusz Orkisz, Politechnika KrakowskaInformatyka
Wojciech Dobrosielski2013-05-24Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanieprof. dr hab. Janusz Szczepański, IPPT PAN; dr inż. Jacek M. Czerniak, UKW (promotor pomocniczy)Informatyka
Marek Kochańczyk2012-11-29Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulationsprof. Tomasz Lipniacki, IPPT PANInformatyka
Paweł Macioł2012-10-25Wielorozdzielcza metoda wizualizacji symulacji komputerowych w odwzorowaniu na architektury procesorów hybrydowychdr hab. Krzysztof BanaśInformatyka
Tomasz Zawistowski2012-05-31Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajnościprof. Michał Kleiber, IPPT PANMechanika
Leszek Nowak2012-01-26Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnychprof. Maciej Ogorzałek, UJInformatyka
Arkadiusz Zychewicz2010-06-24Pozyskiwanie informacji znaczeniowej z pomiarów wykonanych za pomocą dalmierza laserowegoprof. Adam Borkowski, IPPT PANInformatyka
Witold Szabelak2008-11-27Wiązki optyczne wyższych rzędów w wybranych strukturach mikrorezonansowychdr hab. Wojciech Nasalski, IPPT PANMechanika

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplinaData nadania stopnia
Mateusz Banach2013-05-24Metody obliczeniowe jedno- i wielokryterialnej optymalizacji rojem czastek. Zastosowanie w bioinformatyce.prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna,
UJ
Informatyka2018-05-24
Filip Krużel2015-09-24Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesorów masowo wielordzeniowychdr hab. Krzysztof Banaś,
AGH
Informatyka2018-04-26
Paweł Jarzębski2016-11-24Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonychprof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
prof. IPPT
Informatyka2018-04-26
Kazimierz Michalik2014-10-30Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonychdr hab. Krzysztof Banaś
prof. AGH
Informatyka2018-04-26
Zuzanna Poniżnik2010-06-24Modelling of effective properties and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase compositesdr hab. Michał Basista
prof. IPPT
Mechanika2018-01-25
Justyna Chrzanowska-Giżyńska2016-06-30Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego – wpływ parametrów procesu na osadzane warstwyprof. dr hab. Zygmunt SzymańskiInżynieria materiałowa2018-01-25
Piotr Karwat2016-03-31Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowychdr hab. Jurij TasinkiewiczElektronika2017-11-30
Adam Marszałek2015-06-25Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowychprof. dr hab. Tadeusz Burczyński
dr inż. Michał Bereta, Politechnika Krakowska (promotor pomocniczy)
Informatyka2017-11-30
Karol Frydrych2016-06-02Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznejdr hab. Katarzyna Kowalczyk-GajewskaMechanika2017-10-26
Michał J. Byra2016-06-02Klasyfikacja zmian nowotworowych piersi na podstawie własności statystycznych ech ultradźwiękowychprof. dr hab. inż. Andrzej NowickiElektronika2017-09-28
Aneta Wróblewska2012-06-28Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografiiprof. Vasyl UstymenkoInformatyka2017-06-29
Szymon Gajek2014-11-27Projektowanie koncepcyjne wspomagane komputerowo z użyciem grafowych struktur danych i formuł logicznychprof. dr hab. Ewa Grabska, UJInformatyka2017-06-29
Stanisław Brodowski2012-01-26Uczenie aproksymacji funkcji poprzez hierarchiczny podział na podproblemy i łączenie ich rozwiązańdr hab. Andrzej Bielecki, prof. AGH.Informatyka2017-05-18
Piotr Łabędź2013-05-24Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennychprof. dr hab.Tadeusz Burczyński, PK; dr inż. arch. Agnieszka Ozimek, PK (promotor pomocniczy)Informatyka2017-01-26
Mariusz Dąbrowski2013-12-05Wpływ dodatku popiołów lotnych wapiennych na mikrostrukturę i mrozoodporność kompozytów o matrycach cementowychprof. dr hab. Michał A. Glinicki;dr inż. Daria Jóźwiak-Niedzwiecka (promotor pomocniczy)Inżynieria Materiałowa2017-01-26
Adam Strzelecki, UJ2015-09-24Rekonstrukcja obrazu i symulacja paskowego pozytonowego tomografu emisyjnego (PET) z użyciem akceleratorów obliczeniowychprof. dr hab. Piotr BiałasInformatyka2017-01-26
Marta Gruca2015-09-24Ruch regularnych układów wielu cząstek oddziałujących hydrodynamicznie w polu grawitacyjnymprof. dr hab. Maria Ekiel-JeżewskaMechanika2016-09-29
Rafał Wiszowaty2014-01-30Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorberów energii uderzeniaprof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN;
dr inż. Grzegorz Mikułowski, IPPT PAN (promotor pomocniczy)
Mechanika2016-06-30
Michał Chromiak, UMCS2015-05-28Uniwersalna architektura integracyjna dla heterogenicznych źródeł danych i metod optymalizacjiprof. dr hab. Krzysztof Stencla, UMCSInformatyka2016-06-02
Szymon Nosewicz2013-05-24Discrete element modeling of powder metallurgy processesdr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPTInżynieria Materiałowa2016-02-25
Bartosz Paprocki2013-05-24Analiza wydajności transmisji danych w komórkach i sieciach neuronowych metodami Teorii Informacjiprof. dr hab. Janusz Szczepański,Informatyka2015-12-04
Grzegorz Oryńczak2012-01-26System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistegoprof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, PWInformatyka2015-10-29
Grzegorz Suwała2013-01-31Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcjidr hab. Łukasz Jankowski, IPPT PAN (2015-02-26)Mechanika2015-10-29
Stanisław J. Kotorowicz2014-05-29Kryptograficzne algorytmy strumieniowe oparte na specjalnych grafach algebraicznychprof. Vasyl Ustymenko, IM UMCS w LublinieInformatyka2015-09-24
Katarzyna Makowska2013-02-28Metodyka oceny stanu uszkodzenia materiałów poddawanych laboratoryjnie symulowanym obciążeniom eksploatacyjnymprof. Zbigniew KowalewskiInżynieria Materiałowa2015-03-26
Marcin Nowak2013-02-28Analiza deformacji i zniszczenia struktur komórkowych w zastosowaniu do symulacji procesu infiltracji pianki korundowej ciekłym metalemdr hab. Zdzisław NowakMechanika2015-03-26
Grzegorz Knor2012-10-25Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowychprof. Jan Holnicki-SzulcMechanika2015-03-26
Karol Przystalski2010-05-27Detekcja i klasyfikacja barwnikowych zmian skóry na zdjęciach wielowarstwowychprof. Maciej OgorzałekInformatyka2015-02-26
Łukasz Nowak2013-01-31Adaptive feedback control system for reduction of vibroacoustic emissiondr hab. Mirosław Meissner, prof. IPPT;
dr Tomasz Zieliński (promotor pomocniczy)
Elektronika2014-11-27
Jacek M. Bajkowski2014-05-29Vibrations of sandwich beams controlled by smart materialsprof. Czesław Bajer, IPPT
dr Bartłomiej Dyniewicz, IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika2014-10-30
Wiesław Chmielnicki2010-09-30Efektywne metody selekcji cech i rozwiązywania problemu wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danychProf. Katarzyna Stąpor (Pol. Śląska)Informatyka2013-12-05
Agnieszka Pręgowska2012-06-28Pół-aktywne sterowanie drganiami skrętnymi układu napędu maszyny roboczej przy wykorzystaniu inteligentnych tłumików z cieczą magnetoreologicznąDr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPTMechanika2013-06-05
Hanna Piotrzkowska-Wróblewska2010-05-27Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwościDr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PANElektronika2013-05-24
Ziemowita Klimonda2012-05-31Obrazowanie parametryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance miękkiejDr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PANElektronika2013-05-24
Arkadiusz Mróz2012-06-26Adaptacyjna absorpcja obciążeń udarowych w turbinach wiatrowychDr hab. Janusz GrzędzińskiMechanika2013-04-28
Dorota Kołbuk2010-06-24Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowejDr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPTInżynieria Materiałowa2013-02-28
Andrzej Chmielowiec2010-03-25Generowanie parametrów algorytmów klucza publicznego uwzględniające aspekty bezpieczeństwa i wydajnościDr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPTInformatyka2012-11-29
Olga Wysocka-Fotek2010-01-28Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieniProf. Wiera OliferukInżynieria Materiałowa2012-09-27
Anna Myłyk2010-01-28Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynieDr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPTMechanika2012-06-28
Agata Roszkiewicz2009-09-24Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznychProf. Wojciech NasalskiElektronika2012-06-28
Bartosz Zieliński2009-01-22Techniki wykrywania wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąkDr hab. Marek Skomorowski (UJ)Informatyka2012-06-28
Mikołaj M. Wypych2005-04-28Układ rozpoznający struktury intonacyjne w sygnale mowyProf. Wiktor JassemInformatyka2012-06-28
Cezary Graczykowski2012-01-26Inflatable Structures for Adaptive Impact AbsorptionProf. Jan Holnicki-SzulcMechanika2012-06-28
Andrzej Salamończyk2008-06-26Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnejDr hab. Wojciech S. MokrzyckiInformatyka2012-05-31
Dominik Pisarski2012-01-26Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic ContinuumProf. Czesław BajerMechanika2012-04-26
Paweł Safinowski2010-05-27Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonudr hab. inż. Mariusz Kaczmarek Prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. inż. Bogdan Piwakowski, Ecole Centrale de Lille, FrancjaElektronika2012-02-23
Katarzyna Kazimierska Drobny2006-06-29Symulacja procesów chemo-mechanicznych w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modeluDr hab. Mariusz KaczmarekMechanika2012-01-26
Andrzej Mizera2011-02-24Metody oraz narzędzia do konstrukcji i analizy modeli obliczeniowych dla zjawisk biologicznych. Ich zastosowanie do modelowania procesów odpowiedzi na szok termiczny oraz samoorganizacji filamentów w żywych komórkachDr hab. Barbara Gambin, prof. IPPTInformatyka2011-11-24
Marcin J. Kędzierski2009-09-24Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanaleDr hab. Eligiusz WajnrybMechanika2011-10-27
Piotr K. Pawłowski2006-02-23Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych (identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energii)Prof. Jan Holnicki-SzulcBudowa i Eksploatacja Maszyn2011-10-27
Marek Kokot2007-06-14Damage Identification in Electrical Network for Structural Health MonitoringProf. dr hab. Jan Holnicki-SzulcBudowa i Eksploatacja Maszyn2011-06-30
Krzysztof Sekuła2007-06-14Real-Time Dynamic Load IdentificationProf. dr hab. Jan Holnicki-SzulcBudowa i Eksploatacja Maszyn2011-06-30
Neonila Levintant-Zayonts2006-01-26Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamięcią kształtu typu NITIDr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPTBudowa i Eksploatacja Maszyn2011-03-31
Łukasz Apiecionek2007-04-19Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIPProf. dr hab. Ryszard ChoraśInformatyka2011-01-27
Michał Kursa2009-01-22Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energiiProf. dr hab. Henryk PetrykMechanika2010-11-25
Tomasz Walczak2008-06-26Wykorzystanie masy termicznej budynku przy sterowaniu jego systemem ogrzewczymProf. dr hab. Elżbieta KosseckaBudownictwo2010-11-25
Arkadiusz Gradys2005-04-28Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerówDr hab. Paweł SajkiewiczInżynieria materiałowa2010-11-25
Norbert Tuśnio2002-11-28Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaruProf. dr hab. Włodzimierz SosnowskiBudownictwo2010-10-28
Beata Hat-Plewińska2007-12-14Wpływ ilości kopii genu na dynamikę sieci regulatorowych w komórceDr hab.Tomasz Lipniacki, prof. IPPT PANMechanika2010-01-28
Jacek Widłaszewski2007-12-14Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowegoProf. Lech DietrichBudowa i Eksploatacja Maszyn2009-09-24
Bartosz Nowak2007-06-14Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalneDr hab. Mariusz KaczmarekMechanika2009-09-24
Sławomir Błoński2006-02-23Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanaleProf. Tomasz A. KowalewskiMechanika2009-09-24
Stefan Kotowski2007-06-15Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznychProf. Witold KosińskiInformatyka2009-06-18
Grzegorz Garbacz2006-10-26Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteruProf. Lech DietrichBudowa i Eksploatacja Maszyn2009-06-18
Marcin Lewandowski2005-11-24Ultrasonografia kodowana - transmisja i kompresja w czasie rzeczywistymProf. Andrzej NowickiElektronika2009-06-18
Bartłomiej Dyniewicz2007-03-29Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeńDr hab. Czesław BajerMechanika2009-03-26
Przemysław Sadowski2007-10-25Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznejdr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanika2009-02-26
Tomasz Bednarek2005-02-24Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiałuProf. Włodzimierz SosnowskiInformatyka2009-02-26
Krzysztof Dekajło2008-04-24Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometriiProf. Tomasz A. KowalewskiMechanika2009-01-22
Jakub Lengiewicz2007-10-25Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciemDr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanika2009-01-22
Krzysztof Mróz2005-06-30Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczneDr hab. Krzysztof DolińskiMechanika2009-01-22
Witold Węglewski2005-05-25Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanowąDr hab. Michał BasistaMechanika2009-01-22
Marcin Wikło2004-10-28Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowymProf. Jan Holnicki-SzulcBudowa i Eksploatacja Maszyn2009-01-22

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplinaData zamknięcia
lub zawieszenia
Igor Dunajewski2009-01-22Bezprzewodowe sieci sensoryczne w monitoringu rozległych konstrukcji inżynierskich i środowiskaprof. Zbigniew KotulskiInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Konrad M. Bojar2006-10-26Stochastyczne i deterministyczne modelowanie tekstur naturalnych na przykładzie obrazów mammograficznych i solarnychprof. Mariusz NieniewskiInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Piotr K. Jamróz2005-06-30Symulacja procesu krystalizacji polipropylenu w warunkach nieizotermicznych z uwzględnieniem wydzielanego ciepła krystalizacji i efektów relaksacyjnychdr hab. Andrzej WasiakMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
Marcin Burzyński2004-06-24Automat komórkowy z regułami rozmytymi w modelowaniu ruchu na autostradzieprof. Witold KosińskiInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Viet Nguyen Hoang2003-11-27Neuro - fuzzy methods for uniform processing uncertain informationprof. Michał KleiberInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Karol Rosłaniec2001-05-31Hybrydowy system ekspertowy do jakościowej analizy układów mechanicznychprof. Michał KleiberInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Zbigniew K. Prętczyński1996-06-27Modelowanie ośrodków ferroelektrycznych zawierających defekty, z uwzględnieniem efektów stochastycznychdr hab. Zbigniew Kotulski przewód zamknięto 2015-05-28
Piotr W. Kopania1995-11-30Badania anomalnych zmian tarcia wewnętrznego w brązie krzemowymprof. Szymon Pilecki przewód zamknięto 2015-05-28
Artur Kozłowski1994-06-30Numeryczna symulacja metodą Monte-Carlo odbicia ruchomej fali uderzeniowej od klinadr hab. Zbigniew WalentaMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
Paweł Dębek2006-05-25Optymalizacja i niezawodność konstrukcji kadłuba statkuprof. Stefan JendoBudownictwoprzewód zamknięto 2013-09-26
Nguyen Chien Thang2006-05-25Optymalizacja morfologicznych metod analizy obrazów z zastosowaniem algorytmów uczących się i ewolucyjnychprof. Witold KosińskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Zbigniew Grzegorzewski1997-02-27Cienkowarstwowe przepływowe kolektory słoneczne – konstrukcja i badanie efektywnościprof. Andrzej Chochowski (SGGW)Budownictwoprzewód zamknięto 2013-09-26
Nguyen Chien Thany1995-12-21Optimization of morphological methods of image analysis using learning and evolutionary algorithmsdr hab. Mariusz NieniewskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Zbigniew J. Marzec1999-02-25Projektowanie ustrojów samo adaptujących się do obciążeń dynamicznychdr hab. Jan Holnicki-SzulcMechanika przewód zamknięto 2013-09-26
Joanna M. Romańska1999-10-28Analiza wpływu mikropasm ścinania na procesy lokalizacji odkształcenia plastycznegodr hab. Ryszard B. PęcherskiMechanika przewód zamknięto 2013-09-26
Igor Kanatchikov2000-03-30Pre-canonical Hamiltonian Formalism in Field Theoryprof. Jan J. SławianowskiMechanika przewód zamknięto 2013-09-26
Quoc Thanh Nguyen2004-06-24Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji konstrukcjiprof. Adam BorkowskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Piotr Nikodem2005-02-24Grafy hierarchiczne jako struktury danych w projektowaniu wspomaganym komputerowodr hab. Ewa Grabska (UJ)Informatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Marcin Kempiński2006-06-29Wyznaczanie parametrów struktury porów materiałów porowatych metodą porozymetrii rtęciowej. Modelowanie i badania eksperymentalnedr hab. Mieczysław CieszkoMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Artur Marciniszyn2007-10-25Modelowanie smarownia powierzchni chropowatychprof. Stanisław StupkiewiczMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Jacek G. Hatliński2000-11-30Optymalizacja systemu diagnostyczno-pomiarowego i bazy danych osób z Zespołem Snu z Bezdechami i guzem kąta mostowo-móżdzkowego w warunkach klinicznychdr hab. Zbigniew RanachowskiElektronikaprzewód zamknięto 2012-01-26
Jacek Widłaszewski1997-06-12Wpływ oddziaływania wiązką laserową na naprężenia własne w wybranych materiałach konstrukcyjnychprof. Lech DietrichBudowa i Eksploatacja Maszynprzewód zamknięto 2007-12-14
Paweł Grzywna2010-06-24Zastosowanie optycznych metod pomiaru deformacji powierzchni elementów konstrukcyjnych do wczesnego wykrywania, lokalizacji i monitorowania rozwoju uszkodzeń zmęczeniowychprof. Lech DietrichBudowa i Eksploatacja Maszynprocedura zawieszona
Zygmunt Raunmiagi2009-11-26Ocena stanu stożkowej powierzcni iglicy i gniazda rozpylaczy paliwa silników okrętowych z wykorzystaniem emisji akustycznejdr hab. Mirosław Meissner, prof. IPPTBudowa i Eksploatacja Maszynprzewód zamknięto 2012-02-23
Marian H. Ostrowski2008-11-27Projektowanie systemów adaptacyjnych w procesie zderzeniaprof. Jan Holnicki-SzulcBudowa i Eksploatacja Maszynprzewód zamknięto 2012-02-23
Małgorzata Mróz2008-01-31Metoda Dystorsji Wirtualnych w modelowaniu tłumienia ustrojów sprężystych i ich projektowaniuprof. Jan Holnicki-SzulcBudowa i Eksploatacja Maszynprocedura zawieszona