Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW KOWALEWSKI Przewodniczący
Dr hab. inż. ŁUKASZ JANKOWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. JERZY LITNIEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

tel.: (48-22) 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

Członkowie Rady Naukowej


Awrejcewicz Jan

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja:Politechnika Łódzka
Dyscyplina:Inżynieria mechaniczna
Stopień:czł. koresp. PAN
Email:jan.awrejcewicz

Bajer Czesław

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna
Email:cbajer

Basista Michał

Dr hab. inż.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa
Email:mbasista

Będziński Romuald

Prof. dr hab.

Afiliacja:Uniwersytet Zielonogórski
Dyscyplina:Inżynieria biomedyczna oraz inżynieria mechaniczna
Stopień:czł. koresp. PAN
Email:R.Bedzinski

Burczyński Tadeusz

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria materiałowa
Stopień:czł. koresp. PAN
Email:tburczynski

Dyniewicz Bartłomiej

Dr hab. inż.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Inżynieria mechaniczna oraz informatyka techniczna i telekomunikacja
Email:bdynie

Dłużewski Paweł

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria materiałowa
Email:pdluzew

Ekiel-Jeżewska Maria

Prof. dr hab.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Inżynieria mechaniczna
Email:mekiel

Glinicki Michał

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja:IPPT PAN
Dyscyplina:Inżynieria materiałowa
Email:mglinic

Gutkowski Witold

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja:prof. emeryt.
Dyscyplina:Inżynieria mechaniczna
Stopień:czł. rzecz. PAN
Email:wgutkow

Długość listy na stronie: