Kierownik:
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
tel.: +48 22 826 12 81 w. 257
pokój: 421
e-mail: pkowalcz

POWERED_BY_S

Sekretariat:
Zofia Grzechnik
tel.: +48 22 826 96 15; +48 22 826 12 81 w. 164
pokój: 426
e-mail: zgrzech

DW Anything module for Joomla!

Zakład składa się z dwóch pracowni:
Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej (dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT PAN)
Metod Komputerowych Inżynierii Materiałowej (prof. dr hab. Paweł Dłużewski)
oraz zespołu
Komputerowych Analiz Zaawansowanych Konstrukcji (prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski)