Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
mgr inż. Piotr Denis 211 343 pdenis
mgr inż. Judyta Dulnik 211 343 jdulnik
dr inż. Arkadiusz Gradys 171 334 argrad
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny 425 338 dkolbuk
dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk 423 328 tkowalcz
dr inż. Olga Urbanek-Świderska 425 338 ourbanek
mgr inż. Angelika Zaszczyńska 171 334 azasz
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Olga Cegielska 211 343 ocegiels
mgr inż. Katarzyna Czarnecka 400 335 kczarne
mgr inż. Oliwia Jeznach 425 338 ojeznach
mgr inż. Maryla Moczulska-Heljak 336 336 mheljak
mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska 171 334 bniem
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail