Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
dr inż. Olga Urbanek-Świderska
adiunkt
pok. 338, tel. 425
ourbanek
2 Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska
doktorant
pok. 334, tel. 171
bniem
3 Submikronowe włókniste nanokompozyty polimer bioresorbowalny - zredukowany tlenek grafenu wytwarzane metodą rozdmuchu roztworu polimeru prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Katarzyna Czarnecka
doktorant
pok. 335, tel. 400
kczarne
4 Wpływ wybranych metod funkcjonalizacji nano i submikronowych włókien poliestrowych przy wykorzystaniu białek zawierających sekwencje RGD na ich właściwości biologiczne z perspektywy inżynierii tkankowej prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Oliwia Jeznach
doktorant
pok. 338, tel. 425
ojeznach
5 Nanowłókniste struktury kompozytowe z wykorzystaniem beta-cyklodekstryn do uwalniania substancji czynnych w terapii jaskry z otwartym kątem przesączania prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Olga Cegielska
doktorant
pok. 343, tel. 211
ocegiels

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
2 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
3 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk