Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Beata Niemczyk
doktorant
pok. 334, tel. 171
bniem
2 Wpływ wybranych metod funkcjonalizacji nano i submikronowych włókien poliestrowych przy wykorzystaniu białek zawierających sekwencje RGD na ich właściwości biologiczne z perspektywy inżynierii tkankowej prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Oliwia Jeznach
doktorant
pok. 338, tel. 425
ojeznach
3 Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska
asystent
pok. 338, tel. 425
ourbanek
4 Nanowłókniste struktury kompozytowe z wykorzystaniem beta-cyklodekstryn do uwalniania substancji czynnych w terapii jaskry z otwartym kątem przesączania prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
mgr inż. Olga Cegielska
doktorant
pok. 343, tel. 211
ocegiels

DW Anything module for Joomla!

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
2 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk
3 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
pok. 335, tel. 400
psajk

DW Anything module for Joomla!