Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii

Pracownia Fizyki Płynów Złożonych

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Bukowicki Marek mgr specjalista 327 446
Ekiel-Jeżewska Maria prof. dr hab. profesor zwyczajny 323 227
Gruziel-Słomka Magdalena dr specjalista 322 421
Melikhov Yevgen dr inż. specjalista 327 446
Pręgowska Agnieszka dr inż. adiunkt 442 417
Słowicka Agnieszka dr adiunkt 322 421
Szczepański Janusz prof. dr hab. profesor nadzwyczajny 324 449
Tokarzewski Stanisław dr hab. inż. emeryt 323 227
Trombley Chris mgr doktorant 327 446
Walenta Zbigniew dr hab. emeryt 327 446
Żuk Paweł dr programista 322 421

POWERED_BY_S