Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Kowalewski Tomasz 422 227 tkowale
prof. dr hab. Lipniacki Tomasz 409 325 tlipnia
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Ekiel-Jeżewska Maria 227 323 mekiel
dr hab. Kaźmierczak Bogdan 450 310 bkazmier
prof. dr hab. Szczepański Janusz 449 324 jszczepa
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr Czerkies Maciej 326 221 mczerkie
dr Jaruszewicz-Błońska Joanna 411 326 jjarusz
mgr Kochańczyk Marek 161 311 mkochan
dr Komorowski Michał 449 324 mkomor
dr hab. Korczyk Piotr 413 312 pkor
dr Korwek Zbigniew 326 221 zkorwek
dr inż. Nakielski Paweł 423 328 pnakiel
dr inż. Piechocka Izabela 423 328 ipiech
dr Pierini Filippo 423 328 fpierini
dr inż. Pręgowska Agnieszka 417 442 aprego
dr inż. Prus Wiktor 448 321 wprus
dr Słowicka Agnieszka 421 322 aslowick
mgr inż. Zembrzycki Krzysztof 448 321 kzem
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr Chatterjee Paramita 330 320 pchatter
mgr Jakubiak Marcin mjakub
mgr inż. Nienałtowski Karol 468 309 knien
mgr Trombley Chris 446 327 ctromble
mgr inż. Zaremba Damian 330 320 dzaremba
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
mgr inż. Białecki Sławomir 448, 450 321 sbialeck
dr inż. Błoński Sławomir 413 312 sblonski
mgr Bukowicki Marek 446 327 mbuk
dr Gruziel Magdalena 421 322 mgruziel
dr Hat-Plewińska Beata 411 326 bhat
mgr Kocieniewski Paweł 411 326 pkocien
mgr inż. Pawłowska Sylwia 330 320 spaw
dr Zakrzewska Karolina 468 309 kzakrzew
dr Żuk Paweł 421 322 pzuk
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Peradzyński Zbigniew 450 310 zperadz
dr hab. inż. Tokarzewski Stanisław 227 323 stokarz
dr hab. Walenta Zbigniew 446 327 zwalenta