Publikacje: lista aktualna, archiwum

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Pawłowska S. DIFFUSION AND MIGRATION OF NANO PARTICLES AND FILAMENTS SUSPENDED IN OSCILLATING FLOW

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-65550-15-6
2018 2 1-106 angielski
2 Słowicka A.M., Walenta Z.A., Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T. 30th International Symposium on Shock Waves 2

Structure and Expansion of a Plume Emitted During Laser Ablation of Multicomponent Materials
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-44864-0
2017 2 869-873 angielski
3 Dobrosielski W.T., Czerniak J.M., Zarzycki H., Szczepański J. Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers. Studies in Fuzziness and Soft Computing

Fuzzy Numbers Applied to a Heat Furnace Control
Springer

978-3-319-59613-6
2017 356 269-288 angielski
4 Zembrzycki K., Pawłowska S., Nakielski P., Pierini F. Development of a hybrid Atomic Force microscope and Optical Tweezers apparatus

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-99-9
2016 2 1-58 angielski
5 Kowalewski T.A., Nakielski P., Pierini F., Zembrzycki K., Pawłowska S. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Micro and nano fluid mechanics
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 27-34 angielski
6 Ekiel-Jeżewska M.L. 100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie powiatu mińskiego 1916-2016

O Powiatowej Bibliotece Nauczycielskiej ZNP w Mińsku Mazowieckim w latach 1931-51
Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

978-83-923054-3-9
2016 154-169 polski
7 Nakielski P. Systemy uwalniania leków oparte na nanowłóknach, rozprawa doktorska

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2015 1 1-216 polski
8 Ekiel-Jeżewska M.L. Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA

The system of learning and teaching organized by the Polish Commission of the National Education (1773-94)
AHFE Conference in US

978-1-4951-2110-4
2014 31-40 angielski
9 Ekiel-Jeżewska M.L. Human Factors of a Global Society; A system of systems perspective

Experimenting with Teaching Contexts
CRC Press Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742

2014 79 895-905 angielski
10 Kowalewski T.A. Nanomechanics: Selected problems

Nanofluids and Nanofibres
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Muc A., Chwał M., Garstecki A., Szefer G. (Eds.)

978-83-7242-812-7
2014 31-50 angielski
11 Chikahiro Y., Ario I., Nakazawa M., Ono S., Holnicki-Szulc J., Pawłowski P., Graczykowski C. Mobile and Rapidly Assembled Structures IV

An Experimental Study On The Design Method Of A Real-sized Mobile Bridge For A Moving Vehicle
N. De Temmerman,Vrije, C.A. Brebbia, WITPress

2014 93-106 angielski
12 Pręgowska A., Szolc T., Pochanke A., Konowrocki R. Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques

Modeling and dynamic analysis of the precise electromechanical systems driven by the stepping motors
Springer International Publishing, Series: Advances in Intelligent Systems and Computing

978-3-319-05352-3
2014 267, Part I 205-215 angielski
13 Dolińska I., Kowalewski T., Lewandowska-Gruszka B. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

2014 87-92 polski
14 Postek E., Kowalewski T.A. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-91-3
2014 3 1-164 angielski
15 Cichocki B., Ekiel-Jeżewska M.L., Naegele G., Wajnryb E. Drops and Bubbles in Contact with Solid Surface

Hydrodynamic Interactions Between Solid Particles at a Fluid-Gas Interface
Ferrari M., Liggieri L., Miller R., CRC Press, Leiden

2012 93-104 angielski
16 Ekiel-Jeżewska M.L. Microparticles in Stokes Flows: Symposium in Honor of François Feuillebois' 65th Birthday, 21-24 August 2011, Warsaw, Poland, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 392, 2012

IOP SCIENCE

2012 1-176 angielski
17 Drobniak S., Kowalewski T.A. Polskie i światowe osiągnięcia nauki: Nauki Techniczne

Mechanika płynów - Dlaczego tak trudno przewidzieć ruch płynu?
Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego

2010 2 389-428 polski
18 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polski
19 Kowalewski T.A., Nowicki A. Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Główne kierunki badań i perspektywy rozwoju
Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki

2010 XIX (XLIV) 151-176 polski
20 Błoński S. Analiza przejścia laminarno-turbulentnego w mikrokanałach

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2009 2 1-154 polski
21 Kowalewski T.A., Barral S., Kowalczyk T. IUTAM Symposium on modelling nanomaterials and nanosystems, IUTAM Bookseries

Modeling electrospinning of nanofibers
Springer, Pyrz R., Rauhe J.C. (Eds.)

2009 13 279-292 angielski
22 Kowalewski T.A., Błoński S. Proceedings of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid mechanics and thermodynamics, Krakow, Poland, 28 June 03 July 2009

Turbulence in micro-channels
AGH, Szmyd J.S., Spalek J., Kowalewski T.A. (Eds.)

2009 CD-ROM 361-368 angielski
23 Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb E. Theoretical Methods for Micro Scale Viscous Flows

Precise multipole method for calculating hydrodynamic interactions between spherical particles in the Stokes flow
Transworld Research Network, François Feuillebois and Antoine Sellier (Eds.)

2009 127-172 angielski
24 Korczyk P. Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem – model laboratoryjny

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 4 1-131 polski
25 Kowalewski T.A., Błoński S., Korczyk P. Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła

Eksperymentalna analiza przepływów w skali mikro i nano
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.)

2008 127-149 polski
26 Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Suchecki W., Kowalewski T.A. Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła

Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa), Suchecki W. (Eds.)

2008 59-85 polski
27 Alabrudziński S., Ekiel-Jeżewska M.L., Kowalewski T.A., Urbaniec K. Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych

Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy czastek kulistych opadajacych w lepkiej cieczy
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

2008 7-21 polski
28 Jebauer S., Czerwińska J. Implementation of velocity slip and temperature jump boundary conditions for microfluidic devices

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2007 5 1-56 angielski
29 Kowalewski T.A. Handbook of experimental fluid mechanics

Thermochromic liquid crystals
Springer, Tropea C., Yarin A.L., Foss J.F. (Eds.)

2007 B7.1 488-499 angielski
30 Tokarzewski S. Multipoint continued fraction approach to the bounds on effective transport coefficients of two-phase media, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2005 4 1-131 angielski