Publikacje: lista aktualna, archiwum

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Glinicki M.A., Brandt A.M., Dąbrowski M., Gibas K., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T., Garbacik A., Gryziński M., Ładyżyński K., Nowowiejski G. Wytyczne techniczne i kryteria oceny betonów osłonowych w zależności od ich umiejscowienia w konstrukcji narażonej na promieniowanie jonizujące

IPPT PAN

978-83-65550-07-1
2018 1-38 polski
2 Nienałtowski K., Jetka T., Komorowski M. Quantitative Biology. Theory, Computational Methods, and Models

Sensitivity analysis
Edited by Brian Munsky, William S. Hlavacek and Lev S. Tsimring

9780262038089
2018 293-319 angielski
3 Jetka T., Nienałtowski K., Komorowski M. Quantitative Biology. Theory, Computational Methods, and Models

Experimental design
Edited by Brian Munsky, William S. Hlavacek and Lev S. Tsimring

9780262038089
2018 321-337 angielski
4 Słowicka A.M., Walenta Z.A., Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T. 30th International Symposium on Shock Waves 2

Structure and Expansion of a Plume Emitted During Laser Ablation of Multicomponent Materials
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-44864-0
2017 2 869-873 angielski