Publikacje: lista aktualna, archiwum

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Glinicki M.A., Brandt A.M., Dąbrowski M., Gibas K., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T., Garbacik A., Gryziński M., Ładyżyński K., Nowowiejski G. Wytyczne techniczne i kryteria oceny betonów osłonowych w zależności od ich umiejscowienia w konstrukcji narażonej na promieniowanie jonizujące

IPPT PAN

978-83-65550-07-1
2018 1-38 polski
2 Nienałtowski K., Jetka T., Komorowski M. Quantitative Biology. Theory, Computational Methods, and Models

Sensitivity analysis
Edited by Brian Munsky, William S. Hlavacek and Lev S. Tsimring

9780262038089
2018 293-319 angielski
3 Jetka T., Nienałtowski K., Komorowski M. Quantitative Biology. Theory, Computational Methods, and Models

Experimental design
Edited by Brian Munsky, William S. Hlavacek and Lev S. Tsimring

9780262038089
2018 321-337 angielski
4 Kochańczyk M., Jaruszewicz-Błońska J., Hat B., Kocieniewski P., Czerkies M., Prus W., Korwek Z., Kimmel M., Lipniacki T. Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych

Modelowanie sieci sygnałowych
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

978-83-7837-055-0
2018 541-583 polski
5 Torbicz W., Cieślicki K., Lipniacki T., Waniewski J. Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

978-83-7837-055-0
2018 1 1-602 polski
6 Słowicka A.M., Walenta Z.A., Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T. 30th International Symposium on Shock Waves 2

Structure and Expansion of a Plume Emitted During Laser Ablation of Multicomponent Materials
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-44864-0
2017 2 869-873 angielski
7 Dobrosielski W.T., Czerniak J.M., Zarzycki H., Szczepański J. Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers. Studies in Fuzziness and Soft Computing

Fuzzy Numbers Applied to a Heat Furnace Control
Springer

978-3-319-59613-6
2017 356 269-288 angielski
8 Zembrzycki K., Pawłowska S., Nakielski P., Pierini F. Development of a hybrid Atomic Force microscope and Optical Tweezers apparatus

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-99-9
2016 2 1-58 angielski
9 Ekiel-Jeżewska M.L. 100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie powiatu mińskiego 1916-2016

O Powiatowej Bibliotece Nauczycielskiej ZNP w Mińsku Mazowieckim w latach 1931-51
Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

978-83-923054-3-9
2016 154-169 polski
10 Nakielski P. Systemy uwalniania leków oparte na nanowłóknach, rozprawa doktorska

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2015 1 1-216 polski
11 Postek E., Kowalewski T.A. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-91-3
2014 3 1-164 angielski
12 Ekiel-Jeżewska M.L. Microparticles in Stokes Flows: Symposium in Honor of François Feuillebois' 65th Birthday, 21-24 August 2011, Warsaw, Poland, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 392, 2012

IOP SCIENCE

2012 1-176 angielski
13 Błoński S. Analiza przejścia laminarno-turbulentnego w mikrokanałach

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2009 2 1-154 polski
14 Korczyk P. Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem – model laboratoryjny

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 4 1-131 polski
15 Jebauer S., Czerwińska J. Implementation of velocity slip and temperature jump boundary conditions for microfluidic devices

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2007 5 1-56 angielski
16 Tokarzewski S. Multipoint continued fraction approach to the bounds on effective transport coefficients of two-phase media, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2005 4 1-131 angielski

DW Anything module for Joomla!