Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształcenia prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
mgr inż. Dmytro Lumelskyj
asystent
pok. 413, tel. 289
dlumelsk
2 prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
mgr inż. Michał Marijnissen
specjalista
pok. 422, tel. 412
mmarijn

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki dr hab. inż. Eligiusz Postek
pok. 412, tel. 131
epostek
2 Analiza dynamiczna materiałów kompozytowych dr hab. inż. Eligiusz Postek
pok. 412, tel. 131
epostek
3 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
4 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
pok. 423, tel. 147
jrojek
5 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew
6 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
pok. 424, tel. 184
pdluzew