Publikacje: lista aktualna

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Kleer J., Kleiber M. Dokąd zmierza Europa

Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN

978-83-63305-57-4
2018 1-125 polski
2 Kleiber M., Taczała M., Buczkowski R. Advances in Computational Plasticity

Elasto-Plastic Response of Thick Plates Built in Functionally Graded Material Using the Third Order Plate Theory
Springer International Publishing

978-3-319-60885-3
2018 185-199 angielski
3 Rojek J. Contact Modeling for Solids and Particles

Contact Modeling in the Discrete Element Method
Springer

3319901559
2018 177-228 angielski
4 Kidziński Ł., Mohanty S.P., Ong C.F., Huang Z., Zhou S., Pechenko A., Stelmaszczyk A., Jarosik P., Pavlov M., Kolesnikov S., Plis S., Chen Z., Zhang Z., Chen J., Shi J., Zheng Z., Yuan Ch., Lin Z., Michalewski H., Milos P., Osinski B., Melnik A., Schilling M., Ritter H., Carroll S.F., Hicks J., Levine S., Salathé M., Delp S. The NIPS '17 Competition: Building Intelligent Systems

Learning to Run Challenge Solutions: Adapting Reinforcement Learning Methods for Neuromusculoskeletal Environments
Springer

978-3-319-94041-0
2018 121-153 angielski
5 Wiśniewski K., Burczyński T., Błachowski B., Nowak M., Tauzowski P. 41st Solid Mechanics conference, Book of Abstracts

IPPT PAN

978-83-65550-13-2
2018 1-538 angielski
6 Wiśniewski K., Turska E. Shell-like Structures. Advanced Theories and Applications

Selected topics on mixed/enhanced four-node shell elements with drilling rotation
Springer International Publishing

978-3-319-42277-0
2017 572 247-288 angielski
7 Marszałek A., Burczyński T. Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers

Ordered Fuzzy Candlesticks
Springer International Publishing

978-3-319-59613-6
2017 183-194 angielski
8 Kleiber M. GLOBALIZACJA, INTEGRACJA EUROPEJSKA A SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA

MĄDRA POLSKA, ZGODNA EUROPA, SOLIDARNY ŚWIAT
Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

978-83-63305-44-4
2017 156-158 polski
9 Podgórski J., Błazik-Borowa E., Bec J., Burczyński T., Kuczma M., Latalski J., Warmiński J. Computer Methods in Mechanics

AIP Publishing

978-0-7354-1614-7
2017 1922 1-830 angielski
10 Kleiber M., Kowalczyk P. Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids

Springer

978-3-319-33454-7
2016 1-345 angielski
11 Nosewicz S. Discrete element modeling of powder metallurgy processes

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-74-6
2016 5 1-183 angielski
12 Kleiber M. Ekonomiczna pozycja Europy w świecie

Dokąd zmierza Europa – pytanie aktualne jak nigdy przedtem
Dom Wydawniczy ELIPSA

978-83-8017-134-3
2016 10-16 polski
13 Kleer J., Kleiber M. Zagrożenia globalne barierami rozwoju

Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

978-83-8017-054-4
2015 1-153 polski
14 Kleer J., Kleiber M. Global threats as barriers to development

Polish Academy of Sciences "Poland 2000 Plus Foresight Committee

978-83-8017-065-0
2015 1-143 angielski
15 Kleiber M. Mądra Polska

IPPT PAN

978-83-89687-95-1
2015 1-584 polski
16 Buczkowski R., Kleiber M. Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych

Wydawnictwo Naukowe PWN

978-83-01-17796-6
2014 1-214 polski
17 Postek E., Kowalewski T.A. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-91-3
2014 3 1-164 angielski
18 Dłużewski P., Jurczak G., Young T.D. Book of abstracts of 3rd International Conference on Material Modelling incorporating 13th > European Mechanics of Materials Conference

IPPT PAN

978-83-89687-83-8
2013 - angielski
19 Labra C.A., Oñate E., Rojek J. Advances in the Development of the Discrete Element Method for Excavation Processes

Monograph CIMNE Nº-132

2012 1-203 angielski
20 Kleiber M., Kowalczyk P. Wprowadzenie do nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2011 1-360 polski
21 Kleiber M. Ekoefektywność Technologii

Wydawnicto Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego (M. Kleiber - redaktor pracy zbiorowej)

2011 1-197 polski
22 Wiśniewski K. Finite rotation shells: Basic equations and finite elements for Reissner kinematics, Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and Sciences

Springer Verlag

2010 1-498 angielski
23 Stocki R. Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2010 1-337 polski
24 Kotulski Z., Szczepiński W. Error Analysis with Applications in Engineering, Series: Solid Mechanics and Its Applications

Springer

2010 169 1-284 angielski
25 Kotulski Z.A., Kowalczyk P., Sosnowski W. Selected topics of contemporary solid mechanics. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9–12, 2008

IPPT PAN (Warszawa), Kotulski Z.A., Kowalczyk P., Sosnowski W. (Red.)

2008 1-442 angielski
26 Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W. Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

BEL Studio (Warszawa)

2008 1-271 polski
27 Kolanek K. Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych, Rozprawa doktorska

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2007 3 1-212 polski
28 Rojek J. Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2007 4 1-341 polski
29 Kulpa Z. Diagrammatic interval analysis with applications, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 1 1-230 angielski
30 Kowalczyk P. Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 7 1-212 angielski
31 Tauzowski P. Obiektowo-zorientowane środowisko obliczeniowe dla zagadnień mechaniki konstrukcji, Rozprawa doktorska

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2005 3 1-136 polski
32 Baczyński Z.F., Janas M. Optymalizacja naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych

Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej

2005 1-66 polski
33 Nieniewski M. Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

2005 1-184 polski
34 Kulpa Z. Scientific Computing, Validated Numerics, Interval Methods

TOWARDS DIAGRAMMATIC ANALYSIS OF SYSTEMS OF INTERVAL LINEAR EQUATIONS
Kramer and Wolff von Gudenberg, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

9780306467066
2001 115-126 angielski