Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
dr inż. Karol Golasiński
starszy specjalista
pok. 040, tel. 366
kgolasin
2 Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
dr Maria Staszczak
specjalista
pok. 040, tel. 366
mstasz
3 Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii dr Marcin Lewandowski
pok. 539, tel. 407
mlew
mgr inż. Damian Zaremba
doktorant
pok. 311, tel. 161
dzaremba

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego dr hab. Jacek Hoffman
pok. 030/034, tel. 236/235
jhoffman
2 Non-linear thermo-mechanical behaviour of polycrystalline shape memory alloys undergoing complex loadings prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
3 Thermo-mechanical fatigue characterization of metallic tubular structures fabricated by selective laser melting prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
4 Thermo-mechanical response of 9Cr-1Mo-V-Nb (P91) steel under multi-axial loading: Experiments and numerical modelling prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
5 Thermo-mechanical responses of fibre-reinforced composites subjected to multi-axial loading conditions: Experimental characterization and numerical life-time prediction prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
6 Yield Surface Identification of Functional Materials and Its Evolution Reflecting Deformation History under Complex Loadings prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
7 Investigation of functional properties of polyurethane shape memory polymer, estimation of energy storage and dissipation dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
8 Analysis of elastic-plastic properties of Gum Metal - Ti β alloy -subjected to loading in quasi-static and dynamic strain rates range by using field optical methods dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
9 Nucleation and development of stress-induced martensitic transformation in Shape Memory Alloys investigated by various experimental techniques dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
10 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
pok. 330, tel. 239
mglinic