Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Poliuretan z pamięcią kształtu - zbadanie właściwości termomechanicznych oraz dopasowywania i odzyskiwania kształtu dla różnych obciążeń dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
dr Maria Staszczak
specjalista
pok. 037, tel. 408
mstasz
2 Analiza termomechanicznych właściwości i mechanizmów odkształcania GumoMetalu, nowego wielofunkcyjnego stopu tytanu o unikatowych właściwościach dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
mgr inż. Karol Golasiński
starszy specjalista
pok. 040, tel. 366
kgolasin
3 Nowe zastosowania ultrasonografii wysokiej częstotliwości w dermatologii i kardiologii dr Marcin Lewandowski
pok. 539, tel. 407
mlew
mgr inż. Damian Zaremba
doktorant
pok. 311, tel. 161
dzaremba

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego dr hab. Jacek Hoffman
pok. 030/034, tel. 236/235
jhoffman
2 Investigation of functional properties of polyurethane shape memory polymer, estimation of energy storage and dissipation dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
3 Analysis of elastic-plastic properties of Gum Metal - Ti β alloy -subjected to loading in quasi-static and dynamic strain rates range by using field optical methods dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
4 Nucleation and development of stress-induced martensitic transformation in Shape Memory Alloys investigated by various experimental techniques dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
5 Experimental analysis of microstructure and transport processes in cement-based materials prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
pok. 330, tel. 239
mglinic