Publikacje: lista aktualna

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Ustrzycka A., Szuwalski K., Kowalewski Z.L. Advances in Mechanics of Materials and Structural Analysis

Optimal Design of Disks Under Large Creep Deformation
Springer International Publishing

978-3-319-70562-0
2018 80 1-449 angielski
2 Ranachowski Z. The Fabrication, Testing and Application of Fibre Cement Boards

Cambridge Scholars Publishing

1-5275-0576-6
2018 1-126 angielski
3 Pieczyska E.A., Tobushi H. Advances in Shape Memory Materials, In Commemoration of the Retirement of Profesor Hisaaki Tobushi

Thermomechanical Coupling and Localization Effects Examined in Shape Memory Alloys and Polymers by Fast and Sensitive Infrared Camera
Springer International Publishing, series Advanced Structured Materials

978-3-319-53305-6
2017 73 173-189 angielski
4 Słowicka A.M., Walenta Z.A., Hoffman J., Chrzanowska J., Mościcki T. 30th International Symposium on Shock Waves 2

Structure and Expansion of a Plume Emitted During Laser Ablation of Multicomponent Materials
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-44864-0
2017 2 869-873 angielski
5 Dunic V., Slavkovic R., Pieczyska E.A. Biomaterials in Clinical Practice, Advances in Clinical Research and Medical Devices

Properties and Behavior of Shape Memory Alloys in the Scope of Biomedical and Engineering Applications
Springer International Publishing AG 2017

978-3-319-68024-8
2017 303-331 angielski
6 Mucha Z., Widłaszewski J. MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY

Badania kształtowania laserowego w CLTM PSk i PAN
Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2017

978-83-65719-17-1
2017 1-225 polski
7 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Fantilli A.P. ENERGY EFFICIENT, SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

CEMENT BASED COMPOSITES WITH MULTIFUNCTIONAL ADDITION OF UNUSED WOOL FIBRES
CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Warszawska 24, 31-155 Kraków

978-83-7242-966-7
2017 267-282 angielski
8 Radziejewska J., Skrzypek S.J. Ewaluacja naprężeń w materiałach

Stan naprężeń w warstwie wierzchniej stali laserowo stopowanej stellitem 6 i nagniatanej
Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski, Komisja Inżynierii Powierzchni PAN, Poznań

978-83-64249-50-1
2017 115-131 polski
9 Sun Q.P., Matsui R., Takeda K., Pieczyska E.A. Advances in Shape Memory Materials, In Commemoration of the Retirement of Profesor Hisaaki Tobushi

Springer International Publishing, series Advanced Structured Materials

978-3-319-53305-6
2017 73 1-241 angielski
10 Pieczyska E.A., Maj M., Furuta T., Kuramoto S. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Gum Metal - unique properties and results of initial investigation of a new titanium alloy - extended paper
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 469-472 angielski
11 Kowalewski Z.L., Grzywna P., Kukla D. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Experimental attempts for creep and fatigue damage analysis of materials – state of the art and new challenges
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 17-25 angielski
12 Kukla D., Kowalewski Z.L. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Influence of aluminum layer thickness on the fatigue properties of super-nickel alloy and crack detection by non-destructive techniques
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 317-320 angielski
13 Szymczak T., Kowalewski Z.L., Brodecki A. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

An influence of notch type on material behaviour under monotonic tension
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 567-571 angielski
14 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 angielski
15 Banak R., Mościcki T., Tofil S., Antoszewski B. Wybrane Problemy w Mechatronice i Inżynierii Materiałowej, MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY

Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza Ni-Pt w świecach zapłonowych w silnikach na biopaliwo
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

978-83-63792-55-8
2016 22-33 polski
16 Glinicki M.A. Długotrwała funkcjonalność betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

9788389687975
2015 1-64 polski
17 Kowalewski Z.L. From Creep Damage Mechanics to Homogenization Methods

Methods for Creep Rupture Analysis - Previous Attempts and New Challenges
Springer, Altenbach H., Matsuda T., Okumura D. (Eds.)

978-3-319-19439-4
2015 163-198 angielski
18 Kowalewski Z.L., Szymczak T., Maciejewski J. Inelastic Behavior of Materials and Structures Under Monotonic and Cyclic Loading

Experimental and Numerical Investigations of the Effects Associated to Complex Loading Combinations
Springer, Altenbach H., Brunig M. (Eds.)

978-3-319-14659-1
2015 117-142 angielski
19 Behnood A., Olek J., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015

Predicting compressive strength of recycled concrete aggregate using M5' model
Institute of Fundamental Technological Research, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung, J.Lis (Eds.)

978-83-89687-96-8
2015 1 381-391 angielski
20 Banak R., Zowczak W., Mościcki T. Monografie, Studia, Rozprawy

Symulacja numeryczna kształtu jeziorka spawalniczego w trakcie procesu spawania laserowego stali 304
Politechnika Świętokrzyska, Kielce

2015 193-203 polski
21 Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y., Lis J. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 28-30, 2015

IPPT PAN (Warszawa)

978-83-89687-96-8
2015 1-500 angielski
22 Szlagowska-Spychalska J., Kukla D., Dragan K. Metoda prądów wirowych do oceny konstrukcji lotniczych z uwzględnieniem metod modelowania sygnałów elektromagnetycznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

2014 1-127 polski
23 Kowalewski Z.L. Encyclopedia of Thermal Stresses

Thermo-creep damage in Cu/Al alloys
Springer, Dordrecht, Holland, edit. by R.B. Hetnarski, LXXXIII (11 vols.)

978-94-007-2738-0
2014 10 5558-5566 angielski
24 Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Nowowiejski G., Denis P. Dni betonu, Tradycja i Nowoczesność

Wyniki badania betonu osłonowego z kruszywem magnetytowym
SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu

978-83-61331-19-3
2014 839-850 polski
25 Kowalska D., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Chalimoniuk M., Dąbrowski M. Dni betonu, Tradycja i Nowoczesność

Zastosowanie metody tomografii komputerowej CT do oceny napowietrzenia betonu
SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu

978-83-61331-19-3
2014 907-918 polski
26 Lewandowski M. Computer Vision in Medical Imaging, World Scientific

Medical Ultrasound Digital Signal Processing in the GPU Computing Era
C.H. Chen

978-981-4460-93-4
2014 2 229-244 angielski
27 Kowalewski Z.L., Ranachowski Z., Widłaszewski J. 39th Solid Mechanics Conference SolMech 2014, Book of Abstracts

Institute of Fundamental Technological Research PAS

2014 1 1-336 angielski
28 Tobushi H., Matsui R., Takeda K., Pieczyska E.A. Mechanical Properties of Shape Memory Materials

Nova Science Publishers, Inc., 400 Oser Avenue, Suite 1600, Hauppauge, N.Y. 11788-3619, USA

2013 1-271 angielski
29 Kowalewski Z.L., Popielski P., Imiełowski S. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

978-83-7814-137-2
2013 1-178 polski
30 Nowicki A., Litniewski J., Trots I., Lewandowski M. Hydroacoustics of shallow water

Encoded Ultrasound
Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

2013 181-208 angielski
31 Lewandowski M., Walczak M., Karwat P., Nowicki A., Karłowicz P. Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne.

Wykonanie modelu i implementacja oprogramowania do ultradźwiękowego pomiaru przepływu krwi
FRK, Zabrze. Praca zbiorowa pod redakcją: Kustosz R., Gonsior M., Jarosz A.

2013 3-21 polski
32 Dąbrowski M., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, Warsaw, October 15-17

Influence of aggregate type on the durability of concrete containing blended cements with calcerous fly ash
IFTR and Woodhead Publ., Warsaw 2012

2012 305-314 angielski
33 Gibas K., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, Warsaw, October 15-17

Influence of calcerous fly ash on concrete resistance to migration of chlorides
Woodhead Publ. and IFTR, Warsaw 2012

2012 367-376 angielski
34 Nowowiejski G. Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność

Wpływ popiołów lotnych wapiennych na współczynnik przepuszczalności gazów i wodoszczelność betonów
SPC, Kraków

978-83-61331-17-9
2012 597-607 polski
35 Ossowski A., Dąbrowski M., Glinicki M.A., Ranachowski Z. XIX Konferencja Popioły z Energetyki, 24-26 października 2012

Właściwości termiczne twardniejących betonów z wieloskładnikowych cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów
Ekotech, Szczecin

2012 69-80 polski
36 Dąbrowski M., Gibas K., Nowowiejski G., Glinicki M.A. VII Konferencja "Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność"

Wpływ warunków dojrzewania na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych z popiołem lotnym wapiennym
SPC, Kraków

2012 483-492 polski
37 Szlagowska-Spychalska J., Dragan K., Kukla D., Spychalski W., Kurzydłowski K.J. Proc. of the 18th World Conference on Nondestructive Testing, Durban, RPA, 16-20 April, 2012

A Novel Approach For The Eddy Current Inspection Of The Aerospace Structures Based On The Signal Modeling And Signal Processing
The American Society for Nondestructive Testing ASNT

2012 1-10 angielski
38 Kowalewski Z.L. 4. Konf. Naukowo-Tech. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych

Miary uszkodzenia w badaniach pełzania i zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
Politechnika Gdańska

2012 1-15 polski
39 Radziejewska J. CO2 Laser - Optimisation and Application

Application of Laser-Burnishing Treatment for Improvement of Surface Layer Properties
InTech Europe

2012 9 251-274 angielski
40 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, October 15-17, Warsaw

Influence of blended cements on the concrete resistance to carbonation
IFTR and Woodhead Publ., Warsaw

2012 125-134 angielski
41 Ranachowski Z., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dąbrowski M., Wołowicz J., Sobczak M., Dębowski T., Glinicki M.A. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-10, October 15-17, Warsaw

Microhardness testing procedure applied to blended cement based matrix
IFTR and Woodhead Publ., Warsaw

2012 209-222 angielski
42 Tasinkevych Y., Klimonda Z., Lewandowski M., Nowicki A. Acoustical Imaging

Sound Field Directivity Correction in Synthetic Aperture Algorithm for Medical Ultrasound
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 169-179 angielski
43 Brandt A.M., Olek J., Glinicki M.A., Leung C.K.Y. Brittle Matrix Composites 10

Woodhead Publ. Ltd. (Cambridge) i IPPT PAN (Warszawa)

2012 1-409 angielski
44 Glinicki M.A. Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

2011 S 1-286 polski
45 Radziejewska J. Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 3 1-325 polski
46 Ranachowski P. Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2011 2 1-262 polski
47 Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia.

Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.)

2011 1 81-90 polski
48 Widłaszewski J. Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics

Applications of laser forming in micro technologies
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

2011 M19 96-106 angielski
49 Antoszewski B., Widłaszewski J. Monografie, studia, rozprawy. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia

Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Bogdan Antoszewski (Ed.)

2011 M17 60-69 polski
50 Lewandowski M. Ultrasound Imaging

Hardware-Software Partitioning of Digital Signal Processing in Ultrasound Medical Devices a Case Study
Masayuki Tanabe

2011 1-16 angielski
51 Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y. Ultrasound Imaging

Synthetic Aperture Method in Ultrasound Imaging
Masayuki Tanabe

2011 37-56 angielski
52 Brandt A.M. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Studia z Zakresu Inżynierii
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

2011 1-355 polski
53 Kowalewski Z.L. Podstawy Wytrzymałości Materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

2010 1-376 polski
54 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polski
55 Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 216-245 polski
56 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Litorowicz A. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Migracja jonów chlorkowych w betonach z popiołami fluidalnymi
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 171-186 polski
57 Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Kowalska D. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Odporność betonu z popiołami fluidalnmi na agresję mrozu i środków odladzających
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 187-208 polski
58 Marks M., Kasperkiewicz J. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Zastosowanie uczenia maszynowego do prognozowania trwałości betonów z popiołami fluidalnymi
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 317-338 polski
59 Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Małolepszy J., Marks M., Śliwiński J., Kasperkiewicz J. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych

Podsumowanie i wnioski
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

2010 72 339-351 polski
60 Brandt A.M. Cement based composites: Materials, mechanical properties and performance, 2nd ed.

Taylor & Francis Group

2009 1-535 angielski
61 Szelążek J. Ultradźwiękowe pomiary naprężeń w szynach kolejowych

Biuro Gamma (Warszawa)

2009 1-131 polski
62 Szymczak T., Kowalewski Z.L. Wpływ rodzaju obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów

Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2009 1-173 polski
63 Lewandowski M. Ultrasonografia kodowana: transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym

Prace IPPT-IFTR REPORTS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-89687-52-4 ISSN 0208-5058
2009 3 1-183 polski
64 Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A. Brittle matrix composites 9

Application of machine learning for prediction of concrete resistance to migration of chlorides
Woodhead Publishing Ltd. (United Kingdom), IPPT PAN (Warszawa), Brandt A.M., Li V.C., Marshall I.H. (Eds.)

2009 227-236 angielski
65 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Concrete in aggressive aqueous environments - performance, testing and modeling

Effect of fluidized bed combustion fly ash on the chloride resistance and scaling resistance of concrete
RILEM (France), Alexander M.G., Bertron A. (Eds.)

2009 556-563 angielski
66 Lewicki P.P., Marzec A., Ranachowski Z. Food properties handbook

Acoustic properties of food
Taylor & Francis Group, Rahman M.Sh. (Ed.)

2009 811-838 angielski
67 Ranachowski P., Ranachowski Z., Rejmund F. Brittle Matrix Composites 9

Mechanical - acoustic and structural study of degradation processes in corundum ceramics and aluminous porcelain
Brandt A.M., Olek J., Marshall I.H., Woodhead Pub. Ltd. Cambridge and IFTR PAS, Warsaw

2009 201-214 angielski
68 Glinicki M.A., Chibowski T. Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi przemysłowe", 6.10.2009, materiały konferencyjne

Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe - obliczanie i przykłady realizacji
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

2009 41-48 polski
69 Brandt A.M., Olek J., Marshall I.H. Brittle Matrix Composites 9

Woodhead Publ. Ltd. (Cambridge) i ZTUREK (Warsaw)

2009 1-409 angielski
70 Pieczyska E.A. Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2008 3 1-214 polski
71 Kowalewski Z.L. Kierunki i perspektywy rozwoju badań wytrzymałościowych

Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2008 1-227 polski
72 Kowalewski Z.L. Współczesne badania wytrzymałościowe: kierunki i perspektywy rozwoju

Biuro Gamma (Warszawa)

2008 1-198 polski
73 Glinicki M.A. EuroCoalAsh 2008: międzynarodowa konferencja: Warszawa, 6–8 października

Effects of fluidized bed fly ash addition on the phase composition of concrete exposed to freezing and thawing
EKOTECH (Szczecin), Szczygielski T. (Red.)

2008 137-146 angielski
74 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Nontraditional cement & concrete III

Scaling resistance and resistivity of concretes containing fluidized bed combustion fly ash
Brno University of Technology, Bilek V., Kersner Z.

2008 348-355 angielski
75 Widłaszewski J. Proceedings of the IWOTE'08, International Workshop on Thermal Forming and Welding Distortion

Analysis of deformations induced by a laser beam pulse
Bremer Institute für angewandte Strahltechnik GmbH (BIAS), Strahltechnik Volume 31, BIAS Verlag, Bremen, Vollertsen F., Sakkiettibutra J. (Eds.)

2008 31 365-374 angielski
76 Glinicki M.A., Nowowiejski G. Dni betonu, Tradycja i nowoczesność: konferencja, Wisła, 13-15 października

Długotrwała wytrzymałość betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych
Polski Cement (Kraków), Kijowski P., Deja J. (Eds.)

978-83-61331-04-9
2008 981-992 polski
77 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Dni betonu, Tradycja i nowoczesność: konferencja, Wisła, 13-15 października

Ocena parametrów struktury napowietrzenia betonów w nawierzchniach lotniskowych
Polski Cement (Kraków), Kijowski P., Deja J. (Eds.)

978-83-61331-04-9
2008 719-727 polski
78 Wojciechowski A., Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Darłak P., Rudnik D., Lasota P., Klasik A. Innowacje w odlewnictwie

Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego
Instytut Odlewnictwa (Kraków), Sobczak J. (Ed.)

2008 2 249-257 polski
79 Ranachowski Z. Jakość i bezpieczeństwo żywności: nowoczesne metody analityczne w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności

Emisja akustyczna w badaniach żywności
Wydawnictwo SGGW (Warszawa)

2008 157-182 polski
80 Jóźwiak-Niedźwiedzka D. Trwałość betonu: metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji: materiały II sympozjum naukowo-technicznego "Cement - właściwości i zastosowanie", [Kraków, 17 kwietnia 2008r.]

Metody badania mrozoodporności betonu
Wydawnictwo Instytut Śląski (Opole), Sawicka V. (Ed.)

2008 161-181 polski
81 Glinicki M.A. Trwałość betonu: metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji: materiały II sympozjum naukowo-technicznego "Cement - właściwości i zastosowanie", [Kraków, 17 kwietnia 2008r.]

Metody ilościowej i jakościowej oceny napowietrzenia betonu
Wydawnictwo Instytut Śląski (Opole), Sawicka V. (Ed.)

2008 141-159 polski
82 Giergiczny Z., Glinicki M.A., Sokołowski M., Zieliński M. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa

Charakterystyka porów powietrznych a mrozoodporność betonów na cementach żużlowych
Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.)

2008 V 301-308 polski
83 Kasperkiewicz J., Marks M., Wołowicz J. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa

Możliwości akustycznej identyfikacji faz w betonie
Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.)

2008 V 325-332 polski
84 Brandt A.M. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa

Trwałość obiektów inżynierskich a zrównoważony rozwój
Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.)

2008 V 169-183 polski
85 Malinowski J.Z., Kowalewski Z.L., Kruszka L. Doświadczalna metoda oraz badania plastycznego płynięcia metali w zakresie bardzo wysokich prędkości odkształcenia

IPPT PAN (Warszawa)

2007 1-88 polski
86 Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J. Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady

Biuro Gamma (Warszawa)

2007 1-208 polski
87 Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P.A., Trots I. Acoustical imaging

Direct and post-compressed sound fields for different coded excitations
Springer, André M.P. et al (Eds.)

2007 28 399-407 angielski
88 Glinicki M.A., Litorowicz A. Adhesion in interfaces of building materials: a multi-scale approach, Advances in Materials Science and Restoration

Digital analysis of microscopic images for crack system evaluation in concrete elements
Aedificatio Publishers (Germany), Czarnecki L., Garbacz A. (Eds.)

2007 2 127-139 angielski
89 Glinicki M.A., Brandt A.M. High performance fiber reinforced cement composites (HPFRCC5)

Quantification of glassfibre - cement interfacial properties by SEM-based push-out test
RILEM (France), Reinhardt H.W., Naaman A.E. (Eds.)

2007 343-350 angielski
90 Widłaszewski J. Proceedings of the LANE 2007 (Laser Assisted Net Shape Engineering 5, International Conference

Numerical modeling of the thermal upsetting mechanism in a two-bridge actuator
Meisenbach-Verlag Bamberg, Geiger M., Otto A., Schmidt M. (Eds.)

2007 631-644 angielski
91 Kowalewski Z.L., Popielski P. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Warszawa)

2006 1-157 polski
92 Nowacki W.K., Gadaj S.P., Pieczyska E.A., Tobushi H. Foundation of materials design

Thermomechanical properties of TiNi shape memory alloy
Research Signpost (India), Kurzydłowski K.J., Major B., Zięba P. (Eds.)

2006 195-240 angielski
93 Kowalewski Z.L. Pełzanie metali. Techniki badań, mechanizmy i przykładowe wyniki

Biuro Gamma (Warszawa)

2005 1-173 polski
94 Kowalewski Z.L. Zjawisko pełzania metali, Eksperyment i modelowanie, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, Monografie

IPPT PAN, LAPROMAT (Warszawa)

2005 1-212 polski
95 Widłaszewski J. Proceedings of the IWOTE'05, 1st International Workshop on Thermal Forming

Micro Adjustment by Thermal Upsetting. Thermal Forming
Bremer Institute für angewandte Strahltechnik GmbH (BIAS), Vollertsen F., Seefeld T. (Eds.)

2005 93-109 angielski
96 Widłaszewski J. Seminarium Szkoleniowe "Oceny stopnia degradacji materiałów i laserowe obróbki materiałów"

Modelowanie termo-sprężysto-plastycznych deformacji termicznego siłownika dwumostkowego
IPPT PAN, Centrum Doskonałości LAPROMAT

2005 279-310 polski