Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Justyna Chrzanowska-Giżyńska Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego – wpływ parametrów procesu na osadzane warstwy Inżynieria materiałowa prof. dr hab. Zygmunt Szymański dr hab. inż. Łukasz Major,
dr hab. inż. Tomasz Czujko,
2018
2 Mariusz Dąbrowski Wpływ dodatku popiołów lotnych wapiennych na mikrostrukturę i mrozoodporność kompozytów o matrycach cementowych Inżynieria materiałowa prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka (promotor pomocniczy) dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. nadzw. ICiMB,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska,
2017
3 Grzegorz Garbacz Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru Budowa i eksploatacja maszyn prof. Lech Dietrich prof. Roman Bogacz,
dr hab. Jerzy Wojewoda
2009
4 Jacek Widłaszewski Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowego Budowa i eksploatacja maszyn prof. Lech Dietrich prof. Jan Holnicki - Szulc,
prof. Zbigniew Wesołowski
2009
5 Marcin Jedyński Wpływ gazu otaczającego na osadzanie impulsem laserowym hydroksyapatytu na podkładach ze stopu tytanu dr hab. Zygmunt Szymański dr hab. Tadeusz Pisarczyk,
dr hab. Zbigniew Walenta
2008
6 Tomasz Piotr Mościcki Badanie właściwości fizycznych obłoku plazmowego powstającego przy spawaniu laserowym stali Mechanika dr hab. Zygmunt Szymański prof. Andrzej Kolasa,
prof. Zbigniew Peradzyński
2007
7 Daria Justyna Jóźwiak-Niedźwiedzka Przeciwdziałanie niszczeniu powierzchni betonowych spowodowanemu cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem prof. dr hab. Andrzej M. Brandt
2005