Strona domowa Zakładu
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, członek koresp. PAN
tel.: +48 22 826 98 34, +48 22 826 12 81 w. 138
pokój: 137
e-mail: hpetryk

POWERED_BY_S

Sekretariat:
Agnieszka Sokalska
tel.: +48 22826 98 34; +48 22 826 12 81 w. 255
pokój: 133
e-mail: alyszk

DW Anything module for Joomla!

Zakład składa się z trzech pracowni:
Mikromechaniki Materiałów (prof. dr hab. Henryk Petryk)
Warstwy Wierzchniej (dr hab. Stanisław Kucharski, prof. IPPT PAN)
Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych (dr hab. Michał Basista, prof. IPPT PAN)
jednego zespołu
Modelowania Materiałów (prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz)
oraz jednego laboratorium
Termoplastyczności (dr inż. Michał Maj)