Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Mikromechanika materiałów o wysokiej wytrzymałości właściwej w zakresie dużych deformacji niesprężystych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
pok. 141, tel. 435
kkowalcz
dr inż. Karol Frydrych
adiunkt
pok. 138, tel. 436
kfryd
2 Scalable computational methods for fluid-structure interaction problems prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
mgr inż. Michał Wichrowski
specjalista
pok. 138, tel. 436
mwichro
3 Modelling of size effects in crystal plasticity prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
mgr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk
doktorant
pok. 140, tel. 453
maclewan
4 Opracowanie technologii wytwarzania infiltrowanych kompozytów gradientowych ceramiczno-metalowych dla zastosowań w przemyśle samochodowym prof. dr hab. inż. Michał Basista
pok. 143, tel. 212
mbasista
mgr inż. Justyna Maj
starszy laborant
pok. 145, tel. 438
jjakubow

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Modelling of evolution of martensitic microstructures in shape memory alloys prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
2 Multiscale modelling of contact interactions prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
pok. 135, tel. 338
sstupkie
3 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
pok. 141, tel. 435
kkowalcz
4 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia dr hab. inż. Stanisław Kucharski
pok. 229/232/235/-21, tel. 141/464/465/466
skuchar
5 Wykorzystanie testu indentacji do oceny uszkodzeń zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych poddanych wieloosiowym obciążeniom cyklicznym dr hab. inż. Stanisław Kucharski
pok. 229/232/235/-21, tel. 141/464/465/466
skuchar
6 Sprzężenie mechanizmów deformacji plastycznej w pojedynczych kryształach w mikro- i w mezo-skali dr hab. inż. Stanisław Kucharski
pok. 229/232/235/-21, tel. 141/464/465/466
skuchar