Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Czesław Bajer 265 435 cbajer
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc 355 430 holnicki
Profesorowie instytutu
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz 427 435 bdynie
dr hab. inż. Łukasz Jankowski 428 432 ljank
dr hab. inż. Mirosław Meissner 317 124 mmeissn
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc 319 436 tszolc
dr hab. inż. Tomasz Zieliński 241 443 tzielins
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr hab. inż. Janusz Będkowski 429 438 jbedkows
dr hab. inż. Bartłomiej Błachowski 192 419 bblach
dr inż. Rami Faraj 432 440 rfaraj
dr inż. Cezary Graczykowski 313 434 cgraczyk
dr inż. Robert Konowrocki 319 436 rkonow
dr inż. Grzegorz Mikułowski 417, 341 442 gmikulow
dr Dominik Pisarski 168 411 dpisar
dr Jacek Szklarski 221 439 jszklar
dr Tomasz Szmidt 267 437 tszmidt
dr hab. inż. Maciej Zawidzki 221 439 mzawidzk
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski 345 441 aziolk
Doktoranci
mgr inż. Maciej Badora mbadora
mgr inż. Paula Broniszewska 153 429 pbronisz
mgr Krzysztof Fedor 168 411 kfedor
mgr inż. Michał Gawlicki 428 432 mgawlic
mgr inż. Maja Gębik-Wrona mgebik
mgr inż. Paweł Hańczur phanczur
mgr inż. Dariusz Kalinowski dkalin
mgr inż. Sylwester Kostro 417 442 skostro
mgr inż. Kamil Opiela 241 443 kopiela
mgr inż. Mariusz Ostrowski 192 419 mostr
mgr inż. Błażej Popławski 168 411 bpop
mgr inż. Michał Rak mrak
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Jan Całka 343 jcalka
dr Anita Orłowska-Gałęzia 432 440 aorlow
dr inż. Piotr Pawłowski 197 444 ppawl
dr inż. Andrzej Świercz 103 431 aswiercz
dr inż. Rafał Wiszowaty 168 411 rwisz
dr hab. inż. Zbigniew Wołejsza 197 444 zwolej
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż. Adam Borkowski 313 434
dr hab. inż. Janusz Grzędziński 345 441 jgrzedz
prof. dr hab. Elżbieta Kossecka 441 608 ekossec