Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
pok. 430, tel. 355
holnicki
dr inż. Rami Faraj
adiunkt
pok. 440, tel. 432
rfaraj
2 dr hab. inż. Łukasz Jankowski
pok. 432, tel. 428
ljank
mgr inż. Michał Gawlicki
doktorant
pok. 432, tel. 428
mgawlic

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Investigation of room eigenmodes localization and its influence on characteristics of sound decay in acoustically coupled spaces dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
2 A computer model of enclosed space with a finite impedance at a boundary dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
3 Examination of non-exponential sound decay in hall buildings having a structure of the system of coupled rooms dr hab. inż. Mirosław Meissner
pok. 124, tel. 317
mmeissn
4 Semi-active optimal vibration control of structures under moving loads prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
pok. 435, tel. 265
cbajer
5 Optymalizacja struktur mechanicznych metamateriałów z wykorzystaniem inteligentnych metod losowych dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
pok. 435, tel. 427
bdynie
6 Adaptacja siatki elementów skończonych w symulacjach szybkozmiennych procesów dynamicznych dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
pok. 435, tel. 427
bdynie
7 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
pok. 436, tel. 319
tszolc
8 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
pok. 443, tel. 241
tzielins