Habilitacje:

Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Bartłomiej Dyniewicz 2017-05-18 Adaptacyjne tłumienie drgań wybranych konstrukcji z wykorzystaniem nieklasycznych materiałów Mechanika prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, Politechnika Rzeszowska, prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza
2 Tomasz G. Zieliński 2016-02-25 Propagacja i tłumienie fal akustycznych w ośrodkach porowatych, a cechy geometryczne i drgania mikrostruktury Mechanika prof. dr hab. Wojciech Batko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska
3 Łukasz Jankowski 2014-03-06 Dynamic load identification for structural health monitoring Mechanika prof. dr hab. Krzysztof Dems - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejetności, prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska
4 Tomasz Aleksander Szolc 2004-11-25 Analiza dynamiczna złożonych, dyskretno-ciągłych układów mechanicznych Budowa i eksploatacja maszyn Dr hab. Janusz Grzędziński, Prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik, Prof. dr hab. Józef Nizioł, Prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz