Aparatura:

lp Nazwa Rok prod Pokój Kontakt
1. Demonstrator systemu AIA dla transportu wodnego 2013 Laboratorium ZTI dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417, 341
gmikulow
2. System stereoskopowy do pomiaru i analizy powierzchniowych odkształceń 3D 2013 Laboratorium ZTI dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
3. System optyczny do pomiaru deformacji konstrukcji szybkiej kamery 2013 Laboratorium ZTI dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
4. Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu kolejowym 2012 431 dr inż. Andrzej Świercz
(22) 8261281 w.103
aswiercz
5. Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu drogowym 2012 431 dr inż. Andrzej Świercz
(22) 8261281 w.103
aswiercz
6. Zestaw pomiarowy do badań materiałów pod obciążeniem momentem skręcającym, składającym się z kątowego siłownika hydraulicznego wraz z akcesoriami oraz wspornika reakcyjnego czujnika momentu (MTS) 2012 432 dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417, 341
gmikulow
7. Stanowisko do badań zaworów HPV 2012 432 dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417, 341
gmikulow
8. System monitorowania odkształceń i temperatury typu MuST 2011 441

9. Wykonanie demonstratorów do generowania obciążeń impulsowych i przeprowadzenie testów polowych (impaktor laboratoryjny) 2011 Laboratorium ZTI dr inż. Andrzej Świercz
(22) 8261281 w.103
aswiercz
10. Wielokanałowy przenośny rejestrator do obsługi stanowiska zrzutowego 2010 433 prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
11. Kamera termowizyjna z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i analizę obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym (gr.662) 2009 411 prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
12. Zestaw umożliwiający wzbudzanie w konstrukcjach mechanicznych drgań o określonym przez użytkownika charakterze (gr. 801) 2009 Laboratorium Adaptroniki prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
13. System pomiarowy umożliwiający akwizycję sygnałów w czasie rzeczywistym PULSE 2009 411 dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(22) 8261281 w.241
tzielins
14. Urządzenie do pomiaru własności akustycznych próbek materiałów tłumiących wraz z kompatybilnym z tym urządzeniem oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczenie współczynników przenikalności i pochłaniania (gr. 664) 2009 411 dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(22) 8261281 w.241
tzielins
15. System holografii akustycznej (gr. 801) 2009 411 dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(22) 8261281 w.241
tzielins
16. Sprzęt do maszyny wytrzymałościowej MTS - 3 siłowniki hydrauliczne 5kN, zasilacz hydrauliczny, kontroler GP wraz z oprogramowaniem MTS 2008 Laboratorium Adaptroniki dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417, 341
gmikulow
17. Laserowy przetwornik drgań 2007 411 prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
18. Kamera monochromatyczna Phantom V 5.1 2006 411 prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
19. Analizator akustyczny typ 2260 i Observer wraz z kalibratorem i wyposażeniem 2004 411 dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
20. Zestaw akwizycji danych do stanowiska do badań dynamiki i stateczności elementów konstrukcyjnych 2002 437 prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
21. Czterokanałowy system do pomiaru dźwięku 2001 122 dr hab. inż. Mirosław Meissner
(22) 8261281 w.317
mmeissn
22. Analizator częstotliwości typ 3569A z wyposażeniem 1998 444 dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl