Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Leszek Jarecki 209 210 ljarecki
prof. dr hab. Wojciech Nasalski 189 337 wnasal
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski 210 209 rpecher
Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. Zbigniew Banach 175 115 zbanach
dr hab. inż. Piotr Kiełczyński 416 531 pkielczy
Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr Amrita Jain 460 341 ajain
dr hab. Wasyl Kowalczuk 135 114 vkoval
dr hab. inż. Wiesław Larecki 175 115 wlarecki
dr hab. inż. Beata Misztal-Faraj 209 210 bfaraj
dr hab. inż. Zdzisław Nowak 454 117 znowak
dr inż. Agata Roszkiewicz-Walczuk 460 341 arosz
Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr Naira Grigoryan 460 341 nairagr
Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr inż. Andrzej Balcerzak 223 530 abalcerz
Marek Dawidziuk 260 233 mdawid
mgr inż. Wojciech Dera 107 237 wdera
dr inż. Leszek Frąś 260 233 lfras
dr Barbara Gołubowska 135 114 bgolub
mgr inż. Aleksandra Manecka 210 209 amanecka
dr Agnieszka Martens 175 115 amartens
mgr inż. Karol Natonik 107 237 knatonik
dr Ewa Rożko 433 116 erozko
mgr inż. Krzysztof Wieja 165/223 530 kwieja
dr Ryszard Wojnar 433 116 rwojnar
Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Józef Lewandowski jlewando