Zakład Ultradźwięków

Pracownia Introskopii Ultradźwiękowej

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Kujawska Tamara dr hab. inż. profesor instytutu 519 178
Olszewski Robert dr hab. specjalista
Secomski Wojciech dr inż. specjalista 520 172
Trots Ihor dr główny specjalista 521 285
Wójcik Janusz dr hab. inż. profesor instytutu 512 253
Żołek Norbert dr główny specjalista 514 335