Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki 315 510 anowicki

DW Anything module for Joomla!

Profesorowie nadzw. telefon pokój e-mail
dr hab. Barbara Gambin 251 222 bgambin
dr hab. inż. Tamara Kujawska 178 519 tkujaw
prof. dr hab. Jerzy Litniewski 238 511 jlitn
dr hab. inż. Janusz Wójcik 253 512 jwojcik

DW Anything module for Joomla!

Pracownicy naukowi telefon pokój e-mail
dr inż. Michał Byra 414 509 mbyra
dr inż. Piotr Karwat 314 522 pkarwat
dr Ziemowit Klimonda 314 522 zklim
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska 486 519 hpiotrzk
dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz 285 521 yurijtas

DW Anything module for Joomla!

Doktoranci telefon pokój e-mail
mgr inż. Łukasz Fura 335 514 lfura
mgr inż. Ilona Korczak 251 222
mgr inż. Anna Miklewska 251 222 amiklew

DW Anything module for Joomla!

Pracownicy inżynieryjni i techniczni telefon pokój e-mail
dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak 486 514 ksobczak
dr Eleonora Kruglenko 414 509 ekrug
dr hab. Robert Olszewski rolsze
dr inż. Wojciech Secomski 172 520 wsecom
Ryszard Strzałkowski rstr
dr Ihor Trots 285 521 igortr
Ryszard Tymkiewicz 172 520 rtym
dr Norbert Żołek 335 514 nzolek

DW Anything module for Joomla!

Pracownicy emerytowani telefon pokój e-mail

DW Anything module for Joomla!