Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

  • Ultrasonografia wysokich częstotliwości (30 MHz) do badań skóry i oka.
  • Mikroskopia ultradźwiękowa (C-skan) w zakresie częstotliwości 30-200 MHz stosowana do obrazowania powierzchni i wnętrza biologicznych materiałów i ciał stałych. Pomiar własności akustycznych materiałów w oparciu o obrazy mikroskopowe. Badania własności mechanicznych warstwy wierzchniej materiałów przy pomocy generacji i detekcji fal powierzchniowych [technika V(z)].
  • Ultradźwiękowe badanie kości.
  • Akustyka nieliniowa.
  • Ultrasonografia kodowana.
  • Matematyczne modele zjawisk pól sprzężonych w biomateriałach.
  • Modelowanie funkcjonalne adaptacji kości w zastosowaniu do opisu remodelowania struktury kości po implantacji stawów, do opisu różnicowania tkanki na granicy kość-implant oraz rozwoju osteoporozy.
  • Projektowanie i pomiary ultradźwiękowych głowic nadawczo-odbiorczych (PZT, PVDF oraz kompozyty).
  • Pomiary hematokrytu.
  • Rozwój instrumentacji do dopplerowskich pomiarów przepływu krwi (2-32 MHz).
  • Bezinwazyjne wyznaczanie sprężystości ścian tętnic i impedancji naczyniowej w małych tętnicach człowieka przy użyciu dopplerowskiej metody ultradźwiękowej.
  • Mikrodefektoskopia ultradźwiękowa (B-skan) w zakresie częstotliwości 30-100 MHz.
  • Badania strumienia akustycznego, efektów cieplnych w wiązkach ultradźwiękowych, cieni akustycznych za strukturami zmienionymi patologicznie.
  • Zjawiska falowe w materiałach i strukturach planarnych:
  • badania teoretyczne dyfrakcji i rozpraszania fal elektromagnetycznych i sprężystych w ośrodkach anizotropowych,
  • własności sprzężonych elektro-mechanicznych fal w piezoelektrykach,
  • teoria rozłożonych przetworników powierzchniowych, podpowierzchniowych i objętościowych fal akustycznych,
  • modelowanie elektro-mechanicznych podzespołów radioelektronicznych z weryfikacją eksperymentalną.

Słowa kluczowe:

  • ultradźwięki, diagnostyka medyczna, ultrasonografia, metody dopplerowskie, fale uderzeniowe, lithotripsy, środki kontrastujące, mikroskopia ultradźwiękowa, mikrosonografia, przetworniki ultradźwiękowe, fale ultradźwiękowe w ośrodkach stratnych, tkanka kotna, chrząstka, adaptacja funkcjonalna, przebudowa tkanki, modelowanie.
  • akustyczne fale powierzchniowe, fale poprzeczne, emisja akustyczna, pomiary ultradźwiękowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych, przetworniki ultradźwiękowe, ceramika piezoelektryczna, fale elektromagnetyczne, radioelektronika.