Publikacje: lista aktualna

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Doubrovina O., Tymkiewicz R., Piotrzkowska-Wróblewska H., Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Linking of structural parameters to properties of ultrasound backscattered signals by the threads phantoms study
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 67-79 angielski
2 Gambin B., Kruglenko E., Litniewski J., Tymkiewicz R. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Dynamic elasticity, acoustical impedance and attenuation of special tissue-like phantoms
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 89-96 angielski
3 Korczak I, Gambin B, Kruglenko E. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Stabilizacja temperatury organu podczas zabiegu transplantacji
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 97-103 polski
4 Kruglenko E., Korczak I, Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Efektywność hipertermii ultradźwiękowej w agarowych wzorcach tkanki miękkiej domieszkowanych różnymi składnikami
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 105-113 polski
5 Drozd J., Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Solidification of dental material Clearfil F2 described by composite rheological model
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 81-87 angielski
6 Tasinkiewicz J. Advances in Medicine and Biology

3D Ultrasonography in Real Time: Image Reconstruction Methods
Nova Science Publishers, Inc., New York

978-1-53612-740-9
2017 87-122 angielski
7 Hagen E., Postema M. Herzsprung auf Malle

Sine Nomine Verlag

978-90-9029924-2
2016 1-81 niemiecki
8 Nowicki A. ULTRASONOGRAFIA Wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich

Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa

978-83-65550-00-2
2016 1-517 polski
9 Gambin B., Kruglenko E., Byra M. Postępy Akustyki

Pomiary zmian temperatury we wzorcach tkanki miękkiej przez termopary i wstecznie rozproszone sygnały ultradźwiękowe
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 1 15-26 polski
10 Klimonda Z., Dobruch-Sobczak K., Piotrzkowska-Wróblewska H., Tymkiewicz R., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Obrazowanie tłumienia ultradźwięków w tkance nowotworowej
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 39-48 polski
11 Litniewski J., Klimonda Z., Karwat P., Piotrzkowska-Wróblewska H., Dobruch-Sobczak K., Tymkiewicz R., Gambin B. Postępy Akustyki 2016

Cancer malignancy sonic markers
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 49-60 angielski
12 Piotrzkowska-Wróblewska H., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Wpływ własności rozproszeniowych ośrodka na wartości efektywnej liczby rozpraszaczy
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 61-72 polski
13 Karwat P. Postępy Akustyki 2016

Wydajna obliczeniowo metoda rekonstrukcji pola prędkości dźwięku w tkankach miękkich
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 27-38 polski
14 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 angielski
15 Wójcik J., Gambin B. Dynamical Systems. Mathematical and Numerical Approaches

Numerical analysis of reflection and transmission phenomena of nonlinear ultrasound wave
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik (Eds.)

978-83-7283-706-6
2015 603-614 angielski
16 Gambin B., Doubrovina O. Complex Analysis and Potential Theory with Applications

Wavelet analysis for temperature increase detection from acoustic backscattered signal
Cambridge Scientific Publishers, T. Aliev Azerogly, A. Golberg, S.V. Rogosin (Eds.)

978-1908106407
2014 63-76 angielski
17 Nowicki A. 50 lat Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk 1964-2014. Osiągnięcia i wydarzenia

Polska szkoła ultrasonografii Zakładu Ultradźwięków IPPT PAN
Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Warszawa

2014 203-213 polski
18 Lewin P.A., Nowicki A. Ultrasonic transducers. Materials and design for sensors,actuators and medical applications

Nonlinear acoustics and its application to biomedical ultrasonics
Woodhead Publishing Limited

2013 29 517-544 angielski
19 Nowicki A., Litniewski J., Trots I., Lewandowski M. Hydroacoustics of shallow water

Encoded Ultrasound
Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

2013 181-208 angielski
20 Lewandowski M., Walczak M., Karwat P., Nowicki A., Karłowicz P. Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne.

Wykonanie modelu i implementacja oprogramowania do ultradźwiękowego pomiaru przepływu krwi
FRK, Zabrze. Praca zbiorowa pod redakcją: Kustosz R., Gonsior M., Jarosz A.

2013 3-21 polski
21 Tasinkevych Y. Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2012 3 1-159 angielski
22 Piotrzkowska H., Litniewski J., Nowicki A., Szymańska E. Acoustical Imaging

STATISTICAL PROPERTIES OF ECHOSIGNAL OBTAINED FROM HUMAN DERMIS IN VIVO
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 123-133 angielski
23 Klimonda Z., Litniewski J., Nowicki A. Acoustical Imaging

Enhancing tissue attenuation estimation from backscattered ultrasound using spatial compounding and synthetic aperture techniques
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 181-190 angielski
24 Danicki E., Tasinkevych Y. Acoustical Imaging

Beam-Forming Electrostrictive Matrix
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 363-369 angielski
25 Trots I., Tasinkevych Y., Nowicki A. Acoustical Imaging

Coded Excitation with Directivity Correction in Synthetic Aperture Imaging System
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 157-167 angielski
26 Cieślik L., Litniewski J. Acoustical Imaging

ULTRASONIC EVALUATION OF DEEPLY LOCATED TRABECULAR BONES – PRELIMINARY RESULTS
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 45-52 angielski
27 Cieślik L., Litniewski J. Acoustical Imaging

Ultrasonic Evaluation of Deeply Located Trabecular Bones-Preliminary ResultsAco
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 45-53 angielski
28 Tasinkevych Y., Klimonda Z., Lewandowski M., Nowicki A. Acoustical Imaging

Sound Field Directivity Correction in Synthetic Aperture Algorithm for Medical Ultrasound
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 169-179 angielski
29 Tasinkevych Y., Trots I., Nowicki A. Acoustical Imaging

Optimization in the multi-element synthetic transmit aperture method for ultrasound imaging
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 147-156 angielski
30 Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. Acoustical Imaging

Springer

2012 31 1-400 angielski
31 Kujawska T., Wójcik J., Nowicki A. Acoustical Imaging

Determination of B/A of Biological Media by Measuring and Modeling Nonlinear Distortion of Pulsed AcousticWave in Two-Layer System of Media
Springer, Michael P. André, Joie P. Jones and Hua Lee (Eds.)

2011 30 295-303 angielski
32 Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y. Ultrasound Imaging

Synthetic Aperture Method in Ultrasound Imaging
Masayuki Tanabe

2011 37-56 angielski
33 Wójcik J., Litniewski J., Nowicki A. Acoustical Imaging

Multiple Scattering Contribution to Trabecular Bone Backscatter
Springer

2011 30 69-77 angielski
34 Tasinkevych Y. Electrostatics: Theory and Applications

Electrostatics of planar system of conducting strips
Nova Science Publishers Inc.

2011 189-221 angielski
35 Litniewski J., Klimonda Z., Nowicki A. Acoustical Imaging

Applying Echoes Mean Frequency Shift for Attenuation Imaging in Tissue
Springer

2011 30 97-103 angielski
36 Nowicki A. Ultradźwięki w medycynie, wprowadzenie do współczesnej ultrasonografii

IPPT PAN, Warszawa

2010 1-303 polski
37 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polski
38 Gambin B. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Strategia i projekt działań wspomagających tworzenie w Warszawie interdyscyplinarnego klastra naukowców z lekarzami i firmami działającymi na rzecz medycyny
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 230-242 polski
39 Gambin B. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Uwagi o strategii rozwoju technologii biomateriałów współpracujących z ludzkimi tkankami w Polsce
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 243-251 polski
40 Gambin B. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Scenariusze rozwoju technologii biomateriałów w Polsce na podstawie matematycznej analizy krzyżowej
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 2 174-184 polski
41 Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 216-245 polski
42 Nowicki A. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Akustyka medyczna
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 379-386 polski
43 Kowalewski T.A., Nowicki A. Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Główne kierunki badań i perspektywy rozwoju
Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki

2010 XIX (XLIV) 151-176 polski
44 Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W. Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

BEL Studio (Warszawa)

2008 1-271 polski
45 Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P.A., Trots I. Acoustical imaging

Direct and post-compressed sound fields for different coded excitations
Springer, André M.P. et al (Eds.)

2007 28 399-407 angielski
46 Kruglenko E., Gambin B., Bielski W.R. Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia

Materiały nieściśliwe magnetosprężyste jako model tkanek z mikromagnetycznymi cząstkami
CIOP PIB (Warszawa), Krawczyk A., Duraj A. (Eds.)

2007 96-109 polski
47 Kujawska T. Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 9 1-148 polski
48 Gambin B. Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 12 1-183 polski
49 Litniewski J. Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do oceny zmian struktury kości gąbczastej, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 2 1-186 polski
50 Bielski W., Gambin B., Kruglenko E. Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with applications in Engineering II. NNMAE206, A volume dedicated to the memory of Professor P.D.Panagiotopoulos

Selected problems of rigid and deformable micromagnetics
ZITI, Baniotopoulos C.C. (Ed.)

2006 69-76 angielski
51 Gałka A., Gambin B., Kruglenko E. Bioelektromagnetyzm: teoria i praktyka

Zagadnienie minimalizacji w analizie mikro-magnetyków nieodkształcalnych
CIOP-PIB (Warszawa), Krawczyk A., Zyss T. (Eds.)

2006 6 101-119 polski
52 Secomski W., Nowicki A., Tortoli P. Blood flow modelling and diagnostics, ABIOMED Lecture Notes 6

Ultrasonic Doppler measurement of the attenuation, scattering and blood hematocrit in the human artery
IPPT PAN, ABIOMED (Warszawa), Kowalewski T.A. (Ed.)

2005 427-438 angielski
53 Litniewski J., Nowicki A., Dynowski K., Secomski W. Tissue remodelling, ABIOMED Lecture Notes 3

Assessment of a trabecular bone status with high and low frequency ultrasounds
IPPT PAN, ABIOMED (Warszawa), Piekarski J. (Ed.)

2005 173-188 angielski