Publikacje: lista aktualna

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Doubrovina O., Tymkiewicz R., Piotrzkowska-Wróblewska H., Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Linking of structural parameters to properties of ultrasound backscattered signals by the threads phantoms study
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 67-79 angielski
2 Gambin B., Kruglenko E., Litniewski J., Tymkiewicz R. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Dynamic elasticity, acoustical impedance and attenuation of special tissue-like phantoms
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 89-96 angielski
3 Korczak I, Gambin B, Kruglenko E. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Stabilizacja temperatury organu podczas zabiegu transplantacji
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 97-103 polski
4 Kruglenko E., Korczak I, Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Efektywność hipertermii ultradźwiękowej w agarowych wzorcach tkanki miękkiej domieszkowanych różnymi składnikami
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 105-113 polski
5 Drozd J., Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Solidification of dental material Clearfil F2 described by composite rheological model
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 81-87 angielski
6 Kidziński Ł., Mohanty S.P., Ong C.F., Huang Z., Zhou S., Pechenko A., Stelmaszczyk A., Jarosik P., Pavlov M., Kolesnikov S., Plis S., Chen Z., Zhang Z., Chen J., Shi J., Zheng Z., Yuan Ch., Lin Z., Michalewski H., Milos P., Osinski B., Melnik A., Schilling M., Ritter H., Carroll S.F., Hicks J., Levine S., Salathé M., Delp S. The NIPS '17 Competition: Building Intelligent Systems

Learning to Run Challenge Solutions: Adapting Reinforcement Learning Methods for Neuromusculoskeletal Environments
Springer

978-3-319-94041-0
2018 121-153 angielski
7 Tasinkiewicz J. Advances in Medicine and Biology

3D Ultrasonography in Real Time: Image Reconstruction Methods
Nova Science Publishers, Inc., New York

978-1-53612-740-9
2017 87-122 angielski
8 Hagen E., Postema M. Herzsprung auf Malle

Sine Nomine Verlag

978-90-9029924-2
2016 1-81 niemiecki
9 Nowicki A. ULTRASONOGRAFIA Wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich

Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa

978-83-65550-00-2
2016 1-517 polski
10 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 angielski
11 Klimonda Z., Dobruch-Sobczak K., Piotrzkowska-Wróblewska H., Tymkiewicz R., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Obrazowanie tłumienia ultradźwięków w tkance nowotworowej
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 39-48 polski
12 Gambin B., Kruglenko E., Byra M. Postępy Akustyki

Pomiary zmian temperatury we wzorcach tkanki miękkiej przez termopary i wstecznie rozproszone sygnały ultradźwiękowe
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 1 15-26 polski
13 Litniewski J., Klimonda Z., Karwat P., Piotrzkowska-Wróblewska H., Dobruch-Sobczak K., Tymkiewicz R., Gambin B. Postępy Akustyki 2016

Cancer malignancy sonic markers
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 49-60 angielski
14 Piotrzkowska-Wróblewska H., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Wpływ własności rozproszeniowych ośrodka na wartości efektywnej liczby rozpraszaczy
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 61-72 polski
15 Karwat P. Postępy Akustyki 2016

Wydajna obliczeniowo metoda rekonstrukcji pola prędkości dźwięku w tkankach miękkich
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 27-38 polski
16 Tasinkevych Y. Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2012 3 1-159 angielski
17 Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. Acoustical Imaging

Springer

2012 31 1-400 angielski
18 Nowicki A. Ultradźwięki w medycynie, wprowadzenie do współczesnej ultrasonografii

IPPT PAN, Warszawa

2010 1-303 polski
19 Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W. Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

BEL Studio (Warszawa)

2008 1-271 polski
20 Kujawska T. Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 9 1-148 polski
21 Gambin B. Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 12 1-183 polski
22 Litniewski J. Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do oceny zmian struktury kości gąbczastej, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 2 1-186 polski