Publikacje: lista aktualna

Monografie:

Lp Autorzy Tytuł monografii
Tytuł rozdziału
Wydawca
ISBN
Rok Tom Strony Język
1 Doubrovina O., Tymkiewicz R., Piotrzkowska-Wróblewska H., Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Linking of structural parameters to properties of ultrasound backscattered signals by the threads phantoms study
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 67-79 angielski
2 Gambin B., Kruglenko E., Litniewski J., Tymkiewicz R. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Dynamic elasticity, acoustical impedance and attenuation of special tissue-like phantoms
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 89-96 angielski
3 Korczak I, Gambin B, Kruglenko E. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Stabilizacja temperatury organu podczas zabiegu transplantacji
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 97-103 polski
4 Kruglenko E., Korczak I, Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Efektywność hipertermii ultradźwiękowej w agarowych wzorcach tkanki miękkiej domieszkowanych różnymi składnikami
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 105-113 polski
5 Drozd J., Gambin B. Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Solidification of dental material Clearfil F2 described by composite rheological model
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie

978–83–61402–39–8
2018 I 81-87 angielski
6 Klimonda Z., Dobruch-Sobczak K., Piotrzkowska-Wróblewska H., Tymkiewicz R., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Obrazowanie tłumienia ultradźwięków w tkance nowotworowej
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 39-48 polski
7 Litniewski J., Klimonda Z., Karwat P., Piotrzkowska-Wróblewska H., Dobruch-Sobczak K., Tymkiewicz R., Gambin B. Postępy Akustyki 2016

Cancer malignancy sonic markers
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 49-60 angielski
8 Piotrzkowska-Wróblewska H., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Wpływ własności rozproszeniowych ośrodka na wartości efektywnej liczby rozpraszaczy
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 61-72 polski
9 Karwat P. Postępy Akustyki 2016

Wydajna obliczeniowo metoda rekonstrukcji pola prędkości dźwięku w tkankach miękkich
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 27-38 polski
10 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 angielski