Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii

Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie

Laboratorium Bio- i Mikro-Przepływów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Błoński Sławomir dr inż. specjalista 312 413
Kowalewski Tomasz prof. dr hab. profesor 227 422