Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Pracownia Termomechaniki Stosowanej

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Dietrich Lech prof. dr hab. inż. emeryt 035 262
Golasiński Karol dr inż. starszy specjalista 040 366
Kraskowski Jan starszy laborant 535 402/286
Kukla Dominik dr inż. specjalista 035 262/286
Myczka Artur inż. laborant 535/-7/-10 340
Pieczyska Elżbieta dr hab. inż. profesor instytutu 039 369
Staszczak Maria dr specjalista 037 408