Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Chrzanowska-Giżyńska Justyna dr inż. adiunkt 030/034 236/235
Hoffman Jacek dr hab. adiunkt 030/034 236/235
Kaczmarek Agata mgr inż. laborant 034 236
Mościcki Tomasz dr hab. inż. profesor instytutu 033 231
Psiuk Rafał mgr inż. laborant 034 236
Radziejewska Joanna dr hab. inż. adiunkt 029 347
Słomińska Hanna mgr inż. laborant 034 236
Szymański Zygmunt prof. dr hab. emeryt 033 231