Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Pracownia Badań Nieniszczących

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wewn.
Dębowski Tomasz mgr inż. starszy specjalista 532 163
Katz Tomasz mgr inż. specjalista 536 242
Lewandowski Marcin dr specjalista 539 407
Mackiewicz Sławomir dr starszy specjalista 537 248
Ranachowski Zbigniew dr hab. inż. profesor instytutu 532 163
Rozbicki Jakub inż. starszy programista 529 404
Steifer Tomasz mgr informatyk 538 462
Walczak Mateusz inż. technik programista 529 404
Witek Beata mgr inż. starszy programista 529 404