W dniach 23-27 września 2019 roku odbył się XXIII Festiwal Nauki. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku.

Dr hab. Piotr Korczyk wraz z zespołem z IPPT PAN, we współpracy z Volkert van Steijn (TU Delf), David A. Beattie (UniSA) oraz prof. Piotrem Garsteckim (IChF PAN) - badaczami z Holandii, Australii i Polski, odkrył nowy mechanizm tworzenia mikroskopijnych kropel w układach mikroprzepływowych.

Trwająca już od 1991 roku współpraca z prof. Alexandrem Yarinem została niedawno rozszerzona o program NAWA wspierający międzynarodowe partnerstwo naukowe. Alexander L. Yarin jest szeroko znanym profesorem Uniwersytetu Illinois w Chicago.

Jednym z owoców prac rozwojowych w ramach projektu IPPT PAN jest nowy produkt na rynku betonu towarowego: R-Shield 4000, produkowany przez przedsiębiorstwo Hydrobudowa-1. Jest to beton towarowy – beton ciężki, zapewniający ochronę przeciwradiacyjną najwyższego stopnia i jednocześnie ponad 70 letnią trwałość w warunkach eksploatacyjnych.

Wniosek projektowy Ramiego Faraja uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach jubileuszowej edycji programu LIDER. Celem projektu jest opracowanie prototypu skokochronu adaptacyjnego do bezpiecznej ewakuacji ludzi.

Filippo Pierini z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii, otrzymał dofinansowanie na projekt naukowy, realizowany z zagranicznym partnerem z Włoch, w ramach programu CANALETTO. CANALETTO obejmuje projekty badawcze dzielone między konkretne polskie i włoskie grupy badawcze.

27 sierpnia 2019 r. do naszego Instytutu przyjechał prof. Howard Stone z Uniwersytetu w Princeton. Jego wizyta, współfinansowana przez NAWA - Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu rozwój wspólnie prowadzonych badań naukowych.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie pięciu nowym projektom IPPT PAN.

Szkoła Doktorska IPPT PAN przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na studia doktoranckie w roku akademickim 2019/20 w dniu 16 września 2019 r.

...więcej...

W dniu 25 czerwca 2019 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród Dyrektora. Na uroczystości wręczono również rzeźby-statuetki Mistrzom IPPT PAN. Jest to najwyższe wyróżnienie w IPPT PAN.