Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na nowy projekt IPPT PAN. Projekt będzie prowadzony w ramach konkursu GRIEG, którego celem jest wsparcie badań realizowanych wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze. Kierownikiem nowego projektu jest prof. Tomasz Lipniacki, kierownik Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN.

W dniu 16 maja 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych (TIB PAN). Jej celem będzie kształcenie interdyscyplinarne, w obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, nowych technologii oraz inżynierii biomedycznej.

W Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad prof. Tomasza Lipniackiego, kierownika Pracowni Modelowania w Biologii i Medycynie IPPT PAN, na temat modeli rozwoju epidemii w kontekście COVID-19.

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r. podjęła Uchwałę dotyczącą upublicznionej ostatnio propozycji Komitetu Polityki Naukowej związanej z reformą Polskiej Akademii Nauk.

... więcej ...

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 13 marca większość pracy w IPPT PAN będzie odbywała się w formie zdalnej. Nasi pracownicy będą dostępni głównie drogą mailową. W związku z trudną i dynamiczną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia,
Dyrekcja IPPT PAN

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 28. edycję konkursu START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Laureatem konkursu został mgr inż. Rami Faraj z Zakładu Technologii Inteligentnych IPPT PAN, który otrzyma roczne stypendium.

W związku z decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał Pan Michał Basista, kierownik Pracowni Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych IPPT PAN.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie sześciu nowym projektom IPPT PAN. Kierownikami projektów są: prof. Jerzy Litniewski, prof. Jerzy Rojek, prof. Zbigniew L. Kowalewski, prof. Lipniacki i dr Witold Węglewski oraz Olga Cegielska, doktorantka IPPT.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie popularyzatorskim IPPT PAN na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Celem konkursu jest uhonorowanie osób lub zespołów osób, które przygotowały najciekawszy artykuł popularnonaukowy, opisujący badania naukowe prowadzone w IPPT PAN.