IPPT PAN rozpoczął prace badawcze w ramach projektu „Wytwarzanie metalowych sond o zróżnicowanym kształcie ostrza do zastosowania w mikroskopach sił atomowych”. Prace te są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki w ramach wspólnego przedsięwzięcia TANGO-3.

Mamy przyjemność poinformować, że nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 3/2018) ukazał się raport pt. “A note on optical materials for photolithography applications” (“Uwagi o materiałach optycznych do zastosowań w fotolitografii”) autorstwa Amrity Jain, Agaty Roszkiewicz i Wojciecha Nasalskiego.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk IPPT PAN podczas Pikników Naukowych w Warszawie (w dniu 11 maja w godzinach 11.00-20.00 na PGE Narodowym w Warszawie) oraz w Olsztynie (w dniu 8 czerwca na olsztyńskim starym rynku).

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 marca 2019 roku odszedł od nas

Profesor dr hab.
Andrzej Ziabicki
wybitny naukowiec w zakresie fizyki formowania włókien, struktury i reologii polimerów, krystalizacji i orientacji molekularnej,
autor wielu prac naukowych oraz publicystyki dotyczącej reformy nauki,
członek redakcji szeregu czasopism i towarzystw naukowych.
Utraciliśmy znakomitego uczonego, życzliwego wobec swoich współpracowników.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w środę 27 marca o godz. 10 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, ul. Powązkowska 43/45.

W dniu 2 marca 2019 roku prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN otrzymał nominację na członka Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w trakcie Festive Session w Salzburgu.

W dniu 18 marca 2019 roku, w Sali Koncertowej CKK Jordanki odbyła się inauguracja XXVI edycji Welconomy Forum, jednego z najważniejszych wydarzeń o charakterze gospodarczo-ekonomicznym. Jednym z laureatów nagrody Ambasadora Welconomy został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku odszedł od nas

Profesor dr hab.
Jan Sławianowski
wybitny naukowiec w zakresie mechaniki analitycznej i teorii pola,
autor wielu artykułów naukowych oraz znaczących monografii,
członek redakcji licznych czasopism i towarzystw naukowych,
wielki pasjonat filozoficznych podstaw nauki,
wieloletni pracownik naszego Instytutu, nauczyciel i popularyzator nauki, zawsze przyjazny dla współpracowników.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 25 kwietnia o godz. 10.30 w kościele p.w. św. Wincentego (murowanym) na cmentarzu na Bródnie.

W dniu 11 marca 2019 roku prof. Michał Kleiber został laureatem tytułu „Człowieka Roku 2018”. Tytuł przyznała Profesorowi Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw.

Mgr inż. Oliwia Jeznach z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów została nagrodzona trzymiesięcznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach niniejszego stypendium laureatka będzie prowadziła badania na Uniwersytecie Tufts w Medford.

„Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej” podkreślił prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas uroczystości z okazji jubileuszowej XXV edycji plebiscytu "Złoty Inżynier". Wśród laureatów wyróżniony został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN. Uroczystość odbyła się w dniu 27 lutego 2019 roku w Pałacu Prezydenckim.