Posłuchajmy, co o swoich doświadczeniach i specyfice pracy naukowej mają do powiedzenia przedstawicielki kadry badawczej IPPT PAN. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

W dniu 8 stycznia 2019 roku Krajowy Punkt Kontaktowy mieszczący się w strukturze IPPT PAN podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 2/2018) ukazała się rozprawa doktorska Sylwii Pawłowskiej pt.: „Diffusion and migration of nano particles and filaments suspended in oscillating flow” (Dyfuzja i migracja nano cząstek i filamentów zawieszonych w przepływie oscylacyjnym).

Chris Trombley i Maria Ekiel-Jeżewska z IPPT PAN pokazali, że naładowane mikrocząstki opadające grawitacyjnie w nienaładowanym płynie mogą tworzyć stabilne pary. Wyniki opublikowane zostały w Physical Review Letters.

W dniu 18 stycznia 2019 r. prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję 2019-2022.

Karol Golasiński - doktorant ZMD IPPT PAN - otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia, dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019, zgodnie z decyzją Prezesa PAN z dnia 20 listopada 2018.

Dnia 17 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej IPPT PAN, inaugurujące nową kadencję 2019-2022.

IPPT PAN rozpoczyna realizację nowego projektu pt. "Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii – ITHACA". Środki na finansowanie projektu zostaną przekazane przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej w ramach pierwszego konkursu w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Kilkudziesięciu dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym Dyrektor IPPT PAN, opublikowało po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza list otwarty, zawierający m.in. apel o niewykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych. List zaprezentowano podczas konferencji prasowej w dniu 17 stycznia 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Treść listu .

W listopadzie 2018, Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie czterem projektom IPPT PAN. Kierownikami projektów są: Prof. Tomasz Lipniacki, Prof. Stanisław Stupkiewicz, mgr Beata Maria Niemczyk oraz mgr Damian Zaremba.