W maju 2017 roku Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla siedmiu projektów IPPT PAN.

W dniu 29 marca 2017 r. IPPT PAN uczestniczył w 19. Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych (EuroLab17). Tegoroczna edycja odbyła się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56C w Warszawie.

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r., po zaprezentowaniu motywacji i założeń projektu utworzenia Uniwersytetu PAN przez prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN, w wyniku dyskusji podjęła uchwałę, której treść zamieszczona jest tutaj.

W dniach 22-25 marca 2017 roku, podczas XXXVII Zjazdu i XII Konferencji "Nowe kierunki rozwoju mechaniki" w Supraślu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski został po raz drugi wybrany Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) na najbliższą XXXVIII kadencję (2017-2018).

Dnia 12 maja 2017 roku Profesor M. Kleiber został wybrany na Prezydenta ECCOMAS. Jest to wielkie wyróżnienie dla prof. M. Kleibera, potwierdzające jego wysoką międzynarodową pozycję naukową. To także duże uznanie dla środowiska polskich uczonych zajmujących się informatyką, naukami obliczeniowymi, mechaniką oraz uznanie dla IPPT PAN.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego pt. "Trzy filary, które uczynią z PAN naukową potęgę", który ukazał się na łamach Dziennika Gazeta Prawna nr 53 (44552) w dniu 16 marca 2017.

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z Programu Ramowego Horyzont 2020.

W dniu 27 lutego 2017 roku, IPPT PAN współorganizował wystawę CePT. Wystawa towarzyszyła VI-tej Konferencji CePT „CePT – PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY”. Odbyła się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 3/2016) ukazała się rozprawa doktorska Rafała Wiszowatego pt. „PROJEKTOWANIE I BADANIE ADAPTACYJNYCH PNEUMATYCZNYCH ABSORBERÓW ENERGII UDERZENIA”.

IPPT PAN wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (lider projektu) rozpoczął prace badawcze w ramach programu "Rozwój Innowacji Drogowych". Prace te będą wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).