Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IPPT PAN na nowy Rok Akademicki 2016/17 odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

W dniu 3 maja 2016 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Orła Białego prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 maja 2016 r. zmarł po ciężkiej chorobie prof. dr hab. Eligiusz Wajnryb, wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki płynów i neuroinformatyki, autor wielu znaczących publikacji naukowych. Nasz nieodżałowany Kolega, Współpracownik i Przyjaciel.

Dyrekcja i Pracownicy IPPT PAN

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 7 czerwca br. o godzinie 13:00 w sali Domu Pogrzebowego na Wojskowych Powązkach. O godzinie 14:00 urna z prochami zostanie złożona do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wolskim, ul. Wolska 180/182.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o podzielenie się swoimi myślami, uczuciami i wspomnieniami tutaj lub tutaj.

W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2016 zmarł dr hab. Kazimierz Czesław Piechór (1943-2016), emerytowany profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Był specjalistą w zakresie teorii kinetycznej, równania Boltzmana, równań zwyczajnych i cząstkowych, mechaniki ośrodka ciągłego oraz biologii matematycznej. Nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel.

Dyrekcja i Pracownicy IPPT PAN

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. Żałobną we wtorek 7 czerwca br. o godzinie 10:00 w kościele pw. Św. Jana Kantego w Legionowie (ul. ks. Schabowskiego 2), po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny (Legionowo, Al. Legionów).

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN objął w pierwszym półroczu 2016 roku przewodnictwo w Konsorcjum "BIOCENTRUM Ochota" PAN. Funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełni prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński. Zadaniem Biocentrum jest koncentracja znacznego potencjału badawczego jego członków, zdolnego realizować duże zadania badawcze leżące w zakresie ich działań, w szczególności z obszaru biologii, medycyny i bioinżynierii.

W dniu 11 maja 2016, mgr inż. Olga Urbanek została laureatką Nagrody Fundacji Kościuszkowskiej dla młodych naukowców. Dzięki tej nagrodzie Pani Olga Urbanek będzie miała możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu na amerykańskim Uniwersytecie Drexel w Filadelfii.

W IPPT PAN zostały ogłoszone cztery konkursy dotyczące oferty zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego z powierzeniem funkcji Kierownika Zakładu.

Stoisko edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 20 Pikniku Naukowego w dniu 7 maja 2016 roku na Stadionie Narodowym przyciągnęło uwagę bardzo wielu odwiedzających. Prezentowano efekty pamięci kształtu nowoczesnych materiałów wielofunkcyjnych, zjawisko magnetyzmu, modelowanie w biomechanice oraz pokazy z zakresu diagnostyki medycznej.

Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr inż. Dorota Kołbuk z Pracowni Fizyki Polimerów z Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie bioaktywnego, hybrydowego materiału do regeneracji więzadeł ACL”.