W dniu 23 czerwca 2016 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

W dniu 11 maja 2016, mgr inż. Olga Urbanek została laureatką Nagrody Fundacji Kościuszkowskiej dla młodych naukowców. Dzięki tej nagrodzie Pani Olga Urbanek będzie miała możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu na amerykańskim Uniwersytecie Drexel w Filadelfii.

Mgr inż. Paweł Jarzębski z Zakładu Metod Komputerowych IPPT PAN otrzymał 10-miesięczne stypendium organizacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na prowadzenie projektu badawczego w Instytucie Technologicznym Karlsruhe (KIT).

Stoisko edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 20 Pikniku Naukowego w dniu 7 maja 2016 roku na Stadionie Narodowym przyciągnęło uwagę bardzo wielu odwiedzających. Prezentowano efekty pamięci kształtu nowoczesnych materiałów wielofunkcyjnych, zjawisko magnetyzmu, modelowanie w biomechanice oraz pokazy z zakresu diagnostyki medycznej.

Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IPPT PAN na nowy Rok Akademicki 2016/17 odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

W dniu 3 maja 2016 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Orła Białego prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi.

W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN objął w pierwszym półroczu 2016 roku przewodnictwo w Konsorcjum "BIOCENTRUM Ochota" PAN. Funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełni prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński. Zadaniem Biocentrum jest koncentracja znacznego potencjału badawczego jego członków, zdolnego realizować duże zadania badawcze leżące w zakresie ich działań, w szczególności z obszaru biologii, medycyny i bioinżynierii.