W dniu 3 maja 2016 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Orła Białego prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi.

Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr inż. Dariusz Jarząbek z Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Konstrukcja kompaktowej nanozrywarki”.

W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera.

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbyła się w dniu 26 października 2015 roku w IPPT PAN oraz 4 listopada 2015 roku w Biocentrum Ochota.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN objął w pierwszym półroczu 2016 roku przewodnictwo w Konsorcjum "BIOCENTRUM Ochota" PAN. Funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełni prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński. Zadaniem Biocentrum jest koncentracja znacznego potencjału badawczego jego członków, zdolnego realizować duże zadania badawcze leżące w zakresie ich działań, w szczególności z obszaru biologii, medycyny i bioinżynierii.

XIX Festiwal Nauki w IPPT odbył się w dniach 21-25 września 2015 r. Jak co roku zaprezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku.

W IPPT PAN zostały ogłoszone cztery konkursy dotyczące oferty zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego z powierzeniem funkcji Kierownika Zakładu.

Dyrekcja Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Doktoranckie IPPT PAN zawiadamiają o podjęciu decyzji przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie we wrześniu b.r.

Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr inż. Dorota Kołbuk z Pracowni Fizyki Polimerów z Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie bioaktywnego, hybrydowego materiału do regeneracji więzadeł ACL”.

Rami Faraj został laureatem konkursu na projekty badawcze w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”. Tytuł projektu: Innowacyjne systemy bezpiecznych zrzutów z powietrza DROPs.