W dniu 11 stycznia 2017 roku nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Pan Paweł Łukasz Sajkiewicz, kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN.

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota odbyła się w dniu 27 października 2016 roku w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 2/2016) ukazała się monografia "Development of a hybrid atomic force microscope and optical tweezers apparatus", której autorami są Krzysztof Zembrzycki, Sylwia Pawłowska, Paweł Nakielski i Filippo Pierini.

XX Festiwal Nauki w IPPT odbył się w dniach 24-30 września 2016 r. Jak co roku zaprezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku.

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Gliwicach odbyła się uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki Śląskiej prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu - Dyrektorowi IPPT PAN.

Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN: prof. Tomasz A. Kowalewski, mgr inż. Diana Lamparska, mgr inż. Krzysztof Zembrzycki i dr inż. Tomasz Kowalczyk. Wynalazek „Sposób wytwarzania mat z nanowłókien” dotyczy nowej metody tworzenia membran z elektroprzędzonych nanowłókien.

Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr Filippo Pierini z Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badania cząstek i nanomateriałów.”

W listopadzie 2016 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla siedmiu projektów IPPT PAN.

Dyrekcja IPPT PAN wraz z Kierownictwem Studium Doktoranckiego IPPT PAN podjęły decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie w IPPT PAN.