W dniu 18 marca 2019 roku, w Sali Koncertowej CKK Jordanki odbyła się inauguracja XXVI edycji Welconomy Forum, jednego z najważniejszych wydarzeń o charakterze gospodarczo-ekonomicznym. Jednym z laureatów nagrody Ambasadora Welconomy został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN.

IPPT PAN będzie współrealizatorem nowego projektu z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (program: Marie Skłodowska Curie Actions – COFUND).

W dniu 11 marca 2019 roku prof. Michał Kleiber został laureatem tytułu „Człowieka Roku 2018”. Tytuł przyznała Profesorowi Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw.

Posłuchajmy, co o swoich doświadczeniach i specyfice pracy naukowej mają do powiedzenia przedstawicielki kadry badawczej IPPT PAN. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

„Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej” podkreślił prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas uroczystości z okazji jubileuszowej XXV edycji plebiscytu "Złoty Inżynier". Wśród laureatów wyróżniony został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN. Uroczystość odbyła się w dniu 27 lutego 2019 roku w Pałacu Prezydenckim.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 2/2018) ukazała się rozprawa doktorska Sylwii Pawłowskiej pt.: „Diffusion and migration of nano particles and filaments suspended in oscillating flow” (Dyfuzja i migracja nano cząstek i filamentów zawieszonych w przepływie oscylacyjnym).

W dniu 22 lutego 2019 roku w IPPT PAN odbyły się Warsztaty edukacyjne „Reaktywność Alkaliczna Kruszyw Krajowych”, które zorganizowali pracownicy Pracowni Pól Odkształceń z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej, działający pod kierunkiem Prof. Michała. A. Glinickiego. Warsztaty odbyły się w ramach programu „Rozwój Innowacji Drogowych”, wspieranego przez NCBR oraz GDDKiA.

W dniu 18 stycznia 2019 r. prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję 2019-2022.

„Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość.” – piszą dyrektorzy instytutów PAN.

treść listu

Dnia 17 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej IPPT PAN, inaugurujące nową kadencję 2019-2022.