4 listopada 2010r o godz. 11.00 w Auli na II piętrze odbędzie się zebranie Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2007-2010.
Dr Bartłomiej Dyniewicz laureatem konkursu LEADER (NCBiR) nt.: Ochrona budynków metodą adaptacyjnego tłumienia drgań wywołanych pojazdami szynowymi z wykorzystaniem materiałów inteligentnych
odbędzie się 18 października 2010 o godzinie 12.30 w dużej Auli na 2 pietrze. O 13:00 zapraszamy na wykład Lidii Derfert-Wolf  nt.:  "Open Access - otwarty dostęp do wiedzy".
Więcej…

Nasza koleżanka dr hab. Elżbieta Pieczyska na zebraniu wyborczym  w dn. 20.1.2011 została wybrana przewodniczącą warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) w kadencji 2011-2012.

Troje doktorantów IPPT PAN zostało lauereatami konkursu na stypendia dla młodych naukowców prowadzących aplikacyjne badania w Instytutach Biocentrum Ochota, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z otrzymanym od  organizatorów 14. Pikniku Naukowego Dyplomem dla IPPT PAN Dyrekcja składa wyrazy uznania dla zespołu twórców: Maria Ekiel-Jeżewska, Karol Dudyński, Joanna Jaruszewicz, Mikołaj Karpiński, Paweł Kocieniewski, Diana Lamparska, Maciej Lisicki, Anna Myłyk, Michał Oszmaniec, Agnieszka Słowicka, Karol Wędołowski, Natalia Wójtowicz za przygotowanie i prowadzenie interesujących zajęć dydaktycznych ,,Hydrodynamika mikroświata” na 14 Pikniku Naukowym w Warszawie dnia 12 czerwca 2010 roku.

Rada Dyrektorów Biocentrum Ochota ma zaszczyt zaprosić Państwa na Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011.

18 listopada 2010r o godz. 11:00 w Auli na II pietrze odbędzie się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN

W dniu 13.08.2010 r. o godzinie 13.00  w holu Instytutu nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej Profesorowi Wojciechowi K. Nowackiemu