Dr Krzysztof Sadlej laureatem stypendium Fulbrighta. Uroczystość wręczenia miała miejsce 24 maja 2010 w rezydencji ambasadora USA.

W dniu 11 marca 2010 roku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Mechaniki głosowano nad przyznaniem Nagród im. Prof. Michała Życzkowskiego. Laureatem I-ego miejsca został Bartłomiej Błachowski z IPPT PAN.

 

Zaproszenie na seminarium  "Warszawa potencjałem innowacji" , 22 stycznia 2010 r., PKiN, s.2604, 26 piętro.