Kolejny raz nasz młody kolega dr Bartłomiej Dyniewicz zdobywa prestiżowe wyróżnienie.

Jest jednym z 256 młodych uczonych, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. Otrzymał stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego W WYSOKOŚCI 3830 zł na okres 3 lat.

W konkursie na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wpłynęły 793 wnioski. W tegorocznej edycji konkursu przyznano trzykrotnie więcej stypendiów niż w roku ubiegłym.

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 Instytutów Biocentrum Ochota.

W imieniu prof. dr hab. Piotra Zielenkiewicza – prezesa oraz pozostałych członków Rady Dyrektorów Biocentrum Ochota, zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Studiów Doktoranckich odbędzie się w

piątek - 7 października br., o godz. 1300,

w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN ul. Księcia Trojdena 4.

Spotkanie rozpocznie uroczyste wręczenie nagród laureatom wyróżnionych doktoratów 2010/2011.

Plakat

Dr Bartłomiej Dyniewicz laureatem konkursu LEADER (NCBiR) nt.: Ochrona budynków metodą adaptacyjnego tłumienia drgań wywołanych pojazdami szynowymi z wykorzystaniem materiałów inteligentnych

30 września 2011 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej uczelni Prezesowi PAN profesorowi Michałowi Kleiberowi.

Nasza koleżanka dr hab. Elżbieta Pieczyska na zebraniu wyborczym  w dn. 20.1.2011 została wybrana przewodniczącą warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) w kadencji 2011-2012.

FESTIWAL NAUKI w IPPT odbędzie się w dniach 19-25 września 2011 ...więcej ...

W związku z otrzymanym od  organizatorów 14. Pikniku Naukowego Dyplomem dla IPPT PAN Dyrekcja składa wyrazy uznania dla zespołu twórców: Maria Ekiel-Jeżewska, Karol Dudyński, Joanna Jaruszewicz, Mikołaj Karpiński, Paweł Kocieniewski, Diana Lamparska, Maciej Lisicki, Anna Myłyk, Michał Oszmaniec, Agnieszka Słowicka, Karol Wędołowski, Natalia Wójtowicz za przygotowanie i prowadzenie interesujących zajęć dydaktycznych ,,Hydrodynamika mikroświata” na 14 Pikniku Naukowym w Warszawie dnia 12 czerwca 2010 roku.

Nasi doktoranci Lucyna Cieślik i Paweł Nakielski laureatami  II konkursu na dodatkowe stypendia fundowane  przez  Ośrodek Transferu Technologii BioCentrum Ochota
18 listopada 2010r o godz. 11:00 w Auli na II pietrze odbędzie się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN