Kilkudziesięciu dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym Dyrektor IPPT PAN, opublikowało po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza list otwarty, zawierający m.in. apel o niewykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych. List zaprezentowano podczas konferencji prasowej w dniu 17 stycznia 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Treść listu .

W listopadzie 2018, Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie czterem projektom IPPT PAN. Kierownikami projektów są: Prof. Tomasz Lipniacki, Prof. Stanisław Stupkiewicz, mgr Beata Maria Niemczyk oraz mgr Damian Zaremba.

W dniu 8 stycznia 2019 roku Krajowy Punkt Kontaktowy mieszczący się w strukturze IPPT PAN podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

W dniu 28 listopada 2018 roku, podczas otwartej części plenarnego zebrania Komitetu Mechaniki PAN zostały uroczyście wręczone Nagrody Naukowe Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego. Spotkaniu przewodniczył Prof. Tadeusz Burczyński – Przewodniczący KM PAN i Dyrektor IPPT PAN.

Chris Trombley i Maria Ekiel-Jeżewska z IPPT PAN pokazali, że naładowane mikrocząstki opadające grawitacyjnie w nienaładowanym płynie mogą tworzyć stabilne pary. Wyniki opublikowane zostały w Physical Review Letters.

W dniu 12 listopada 2018 roku, nasz Instytut odwiedził Profesor Felix Unger, Prezydent Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASC). Gościa przywitali Prof. Michał Kleiber, Wiceprezydent EASC, Prof. Tadeusz Burczyński - Dyrektor IPPT PAN oraz Prof. Janusz Szczepański - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych.

Karol Golasiński - doktorant ZMD IPPT PAN - otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia, dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019, zgodnie z decyzją Prezesa PAN z dnia 20 listopada 2018.

IPPT PAN rozpoczyna realizację nowego projektu pt. "Międzynarodowa współpraca w zakresie systemów złożonych i nowoczesnych technologii – ITHACA". Środki na finansowanie projektu zostaną przekazane przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej w ramach pierwszego konkursu w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen przyznał Prof. Michałowi Kleiberowi, Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki I Klasy za wybitne osiągnięcia naukowe i promocję współpracy naukowej Polski i Austrii. Odznaczenie wręczył ambasador Werner Almhofer w dniu 12 listopada 2018 roku podczas przyjęcia w rezydencji austriackiej w Warszawie.