W dniach 24-29 września 2018 roku odbył się XXII Festiwal Nauki. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku.

Komisja Europejska, w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, przyznała dofinansowanie projektowi "iP-OSTEO – Aktywne Chrzęstno-Kostne Rusztowania z Nanowłókien Obsiane Indukowanymi Pluripotentnymi Komórkami Macierzystymi”. Koordynatorem projektu jest dr Eva Filova z Instytutu Medycyny Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk. IPPT PAN będzie reprezentowany przez dr inż. Tomasza Kowalczyka z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów.

Magdalena Gruziel i Maria Ekiel-Jeżewska z IPPT PAN we współpracy z Piotrem Szymczakiem z Wydziału Fizyki UW oraz naukowcami z Lozanny pokazali, że węzełki na długich mikrowłóknach opadających w płynie mogą się rozpłaszczać i rozciągać tworząc kształty podobne do kółek dymu. Wyniki opublikowane zostały w Physical Review Letters.

Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr Paweł Nakielski z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Wstrzykiwalne rusztowania komórkowe w inżynierii tkankowej.”

W ramach Festiwalu Nauki, w dniach 24-25 września 2018 roku, w IPPT PAN odbędą się dwa otwarte spotkania klubowe pt.: „Jak płynąca krew wspomaga gojenie się ran?” oraz „Regeneracja więzadeł i chrząstki z wykorzystaniem 3D struktur polimerowych”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W dniach od 27-go do 31-go sierpnia odbyła się w Warszawie 41. edycja międzynarodowej konferencji SOLID MECHANICS CONFERENCE (SOLMECH 2018). Miejscem tego wydarzenia była dawna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Konferencja ta jest organizowana co dwa lata przez IPPT i odbywa się pod auspicjami Komitetu Mechaniki PAN.

Dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny z Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN otrzymała we wrześniu 2018 roku stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.

Dyrekcja IPPT PAN wraz z Kierownictwem Studium Doktoranckiego IPPT PAN podjęły decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie w IPPT PAN. W związku z tym, dodatkowy egzamin wstępny na dotychczasowych zasadach odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228.

... więcej ...

Filippo Pierini z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Hydrożelowe nanomateriały przewodzące do regeneracji tkanek nerwowych.”

Dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej otrzymała nagrodę Komitetu EURASEM (The European Society for Experimental Mechanics). Nagroda jest uznaniem i wyróżnieniem dla osoby, która wykazała się zarówno doskonałością techniczną w dziedzinie mechaniki eksperymentalnej, jak i działaniami na rzecz EuraSEM.