W listopadzie 2017 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla czterech projektów IPPT PAN.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 4/2016) ukazała się rozprawa doktorska Grzegorza Suwały „Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji”.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie.

Sześcioro doktorantów w IPPT PAN będzie mogło skorzystać z programu doktoratów wdrożeniowych, realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Doktoranci otrzymają stypendium Ministra a drugim źródłem dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, dla którego będą musieli przeprowadzić badania wdrożeniowe.

... więcej ...

W dniach 25-29 września 2017 roku w IPPT PAN odbył się XXI Festiwal Nauki. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku. Celem programu edukacyjnego IPPT PAN było przekazanie wszystkim chętnym elementarnej wiedzy o podstawowych zagadnieniach techniki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 16 października 2017 wyniki ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez KEJN. IPPT PAN otrzymał najwyższą kategorię A+, co oznacza, że Instytut utrzymał dotychczasowy wysoki poziom działalności naukowej. Dyrekcja IPPT PAN dziękuje wszystkim pracownikom za ich wkład w rozwój Instytutu i gratuluje wysokich osiągnięć naukowych.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wspólnie z firmą INSTRON i jej reprezentantem w Polsce firmą Spectro-Lab oraz Instytutem Transportu Samochodowego organizują w dniu 12 października 2017 roku warsztaty pt. Mechanika Eksperymentalna Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych - MechMAT2017.

W dniu 28 września 2017 roku, nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych otrzymał od Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Pan dr hab. Jerzy Rojek z Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN, kierownik Pracowni Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej.

IPPT PAN organizuje nabory dodatkowe na stacjonarne studia doktoranckie dla kandydatów spełniających specjalne warunki wynikające ze specyfiki konkretnych projektów.