IPPT PAN rozpoczął realizację trzyletniego międzynarodowego projektu badawczego w ramach programu współpracy między krajami grupy Wyszehradzkiej i Korei. Badania dotyczą uszkodzeń materiałów poddanych długotrwałym oddziaływaniom radiacyjnym, a zwłaszcza wpływu składu chemicznego betonu na stabilność mikrostruktury i właściwości w polu oddziaływań promieniowania jonizującego.

W listopadzie 2017 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla czterech projektów IPPT PAN.

Zespół naukowców kierowany przez prof. Tomasza Lipniackiego z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii przeanalizował, jak komórkowe ścieżki sygnalizacyjne przetwarzają informację o pojawieniu się patogenu.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 4/2016) ukazała się rozprawa doktorska Grzegorza Suwały „Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji”.

Dr Jakub Lengiewicz z Zakładu Mechaniki Materiałów (Zespół Modelowania Materiałów) otrzymał 2 letnie indywidualne stypendium naukowe przyznane przez Komisję Europejską w konkursie w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowship, w skrócie MSCA IF). Grant finansuje pobyt badawczy stypendysty na Uniwersytecie w Luksemburgu w grupie Prof. Stephana P.A. Bordasa.

Sześcioro doktorantów w IPPT PAN będzie mogło skorzystać z programu doktoratów wdrożeniowych, realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Doktoranci otrzymają stypendium Ministra a drugim źródłem dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, dla którego będą musieli przeprowadzić badania wdrożeniowe.

... więcej ...

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce jest przypomnieniem o kluczowej roli jaką kobiety mogą spełniać w nauce. IPPT PAN nieustannie zachęca kobiety i dziewczęta z dociekliwymi umysłami do przyłączenia się do nas w tej fascynującej podróży jaką mogą być odkrycia naukowe i prowadzenia wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 16 października 2017 wyniki ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez KEJN. IPPT PAN otrzymał najwyższą kategorię A+, co oznacza, że Instytut utrzymał dotychczasowy wysoki poziom działalności naukowej. Dyrekcja IPPT PAN dziękuje wszystkim pracownikom za ich wkład w rozwój Instytutu i gratuluje wysokich osiągnięć naukowych.

Dr inż. Paweł Nakielski z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców. Stypendium jest przyznawane młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W dniu 28 września 2017 roku, nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych otrzymał od Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Pan dr hab. Jerzy Rojek z Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN, kierownik Pracowni Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej.