Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazała się monografia "DISCRETE ELEMENT MODELING OF POWDER METALLURGY PROCESSES", Szymon Nosewicz (IPPT Reports 5/2016). Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia numeryczną oraz doświadczalną analizę procesu wytwarzania materiałów technikami metalurgii proszków.

W lipcu 2017 roku, Komisja Europejska, w ramach konkursu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (MSCA RISE) przyznała finansowanie projektowi QUANTIFY "Unraveling the role of anisotropy in material failure" (Opisanie wpływu anizotropii na zniszczenie materiału). Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Carlosa III w Madrycie, a jednym z beneficjentów projektu jest IPPT PAN.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) organizuje dodatkowy nabór na studia doktoranckie. Egzamin wstępny na studia doktoranckie w IPPT PAN na nowy rok akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 11 września 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228.

IPPT PAN rozpoczął prace badawcze w projekcie pt."Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero" (program "TANGO 2"). Prace te są wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). To druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy, która wspiera praktyczne zastosowanie podstawowych wyników badań.

31 lipca 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM: dr hab. Jarosława Andrychowskiego, prof. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz, prof. Zbigniewa Czernickiego, dr hab. Doroty Gołąbek-Sulejczak, dr inż. Tomasza Kowalczyka oraz prof. Tomasza A. Kowalewskiego. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2017 r. odszedł od nas

prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk
członek rzeczywisty PAN


jeden z najwybitniejszych pracowników naukowych IPPT PAN

wybitny uczony w obszarze metod stochastycznych w mechanice i zagadnień matematyki stosowanej,
autor wielu cennych monografii i artykułów naukowych,
laureat szeregu nagród Polskiej Akademii Nauk i prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
profesor wizytujący wielu zagranicznych uczelni,
członek komitetów redakcyjnych uznanych czasopism naukowych,
Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN (2003-2006 i 2011-2012),
wniósł doniosły wkład w rozwój Instytutu.

Dyrekcja i Rada Naukowa IPPT PAN


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 24 czerwca br. o godzinie 12:00
w Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23.

W lipcu 2017 roku, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dofinansowanie dla trzech kolejnych projektów IPPT PAN. Projekty będą realizowane w ramach konkursów FIRST TEAM oraz HOMING przez troje młodych, zdolnych naukowców z IPPT PAN: dr hab. Piotra Korczyka, dr Michała Komorowskiego oraz dr. inż. Izabelę K. Piechocką.

Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IPPT PAN na nowy Rok Akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Karol Golasiński otrzymał miesięczne stypendium organizacji DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) za prezentację pt. ,,Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression".

W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.