W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

W maju 2017 roku Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla siedmiu projektów IPPT PAN.

W dniu 17 maja 2017 roku gościliśmy w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie. Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Tematem wiodącym spotkania był wspólny udział z IMP PAN w projektach badawczych oraz możliwości merytorycznej współpracy.

... więcej ...

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r., po zaprezentowaniu motywacji i założeń projektu utworzenia Uniwersytetu PAN przez prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN, w wyniku dyskusji podjęła uchwałę, której treść zamieszczona jest tutaj.

Dwa stoiska edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 21 Pikniku Naukowego przyciągnęły uwagę wielu odwiedzających.

Dnia 12 maja 2017 roku Profesor M. Kleiber został wybrany na Prezydenta ECCOMAS. Jest to wielkie wyróżnienie dla prof. M. Kleibera, potwierdzające jego wysoką międzynarodową pozycję naukową. To także duże uznanie dla środowiska polskich uczonych zajmujących się informatyką, naukami obliczeniowymi, mechaniką oraz uznanie dla IPPT PAN.

W dniu 31 maja 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu.”

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Uniwersytet PAN (producent Science Media, Alicja Leśniak). Film odpowiada na pytania: Jak będzie wyglądał przyszły Uniwersytet PAN? Do kogo skierowana będzie oferta edukacyjna? Czy ma szansę stać się potęgą naukową?

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 3/2016) ukazała się rozprawa doktorska Rafała Wiszowatego pt. „PROJEKTOWANIE I BADANIE ADAPTACYJNYCH PNEUMATYCZNYCH ABSORBERÓW ENERGII UDERZENIA”.