Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

W dniach 13-14 września 2017 roku, nasz Instytut odwiedziła Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Kierownik Jednostki "Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie". Celem wizyty był udział w Krajowym Dniu Informacyjnym NMBP (Nanotechnologia, Zaawansowane Materiały, Zaawansowane Systemy Produkcji i Przetwarzania, Biotechnologia) oraz udział w warsztatach "Otwarte Huby Innowacji – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra".

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazała się monografia "DISCRETE ELEMENT MODELING OF POWDER METALLURGY PROCESSES", Szymon Nosewicz (IPPT Reports 5/2016). Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia numeryczną oraz doświadczalną analizę procesu wytwarzania materiałów technikami metalurgii proszków.

W dniach 25-29 września 2017 roku w IPPT PAN odbył się XXI Festiwal Nauki. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku. Celem programu edukacyjnego IPPT PAN było przekazanie wszystkim chętnym elementarnej wiedzy o podstawowych zagadnieniach techniki.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) organizuje dodatkowy nabór na studia doktoranckie. Egzamin wstępny na studia doktoranckie w IPPT PAN na nowy rok akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 11 września 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wspólnie z firmą INSTRON i jej reprezentantem w Polsce firmą Spectro-Lab oraz Instytutem Transportu Samochodowego organizują w dniu 12 października 2017 roku warsztaty pt. Mechanika Eksperymentalna Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych - MechMAT2017.

31 lipca 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM: dr hab. Jarosława Andrychowskiego, prof. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz, prof. Zbigniewa Czernickiego, dr hab. Doroty Gołąbek-Sulejczak, dr inż. Tomasza Kowalczyka oraz prof. Tomasza A. Kowalewskiego. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym”.

IPPT PAN organizuje nabory dodatkowe na stacjonarne studia doktoranckie dla kandydatów spełniających specjalne warunki wynikające ze specyfiki konkretnych projektów.

W lipcu 2017 roku, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dofinansowanie dla trzech kolejnych projektów IPPT PAN. Projekty będą realizowane w ramach konkursów FIRST TEAM oraz HOMING przez troje młodych, zdolnych naukowców z IPPT PAN: dr hab. Piotra Korczyka, dr Michała Komorowskiego oraz dr. inż. Izabelę K. Piechocką.