Karol Golasiński otrzymał miesięczne stypendium organizacji DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) za prezentację pt. ,,Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression".

W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

W lipcu 2017 roku, Komisja Europejska, w ramach konkursu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (MSCA RISE) przyznała finansowanie projektowi QUANTIFY "Unraveling the role of anisotropy in material failure" (Opisanie wpływu anizotropii na zniszczenie materiału). Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Carlosa III w Madrycie, a jednym z beneficjentów projektu jest IPPT PAN.

W dniu 17 maja 2017 roku gościliśmy w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie. Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Tematem wiodącym spotkania był wspólny udział z IMP PAN w projektach badawczych oraz możliwości merytorycznej współpracy.

... więcej ...

IPPT PAN rozpoczął prace badawcze w projekcie pt."Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero" (program "TANGO 2"). Prace te są wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). To druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy, która wspiera praktyczne zastosowanie podstawowych wyników badań.

Dwa stoiska edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 21 Pikniku Naukowego przyciągnęły uwagę wielu odwiedzających.

W dniu 31 maja 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu.”

Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IPPT PAN na nowy Rok Akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Uniwersytet PAN (producent Science Media, Alicja Leśniak). Film odpowiada na pytania: Jak będzie wyglądał przyszły Uniwersytet PAN? Do kogo skierowana będzie oferta edukacyjna? Czy ma szansę stać się potęgą naukową?