W grudniu 2016 roku IPPT PAN otrzymał prawo używania prestiżowego logo Human Resources Excellence in Research.

Jest to wyraz uznania dla Instytutu i jego dotychczasowych osiągnięć i działań w zakresie zapewnienia korzystnych warunków rozwoju kadry, w szczególności kadry naukowej. To także dowód docenienia planów dalszego rozwoju Instytutu przez Komisję Europejską, a dla IPPT PAN to istotne zobowiązanie na przyszłość.

Więcej informacji ...