Studium Doktoranckie IPPT PAN zdobyło II miejsce w ogólnopolskim konkursie PROPAN 2016 na „Najbardziej pro-doktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk”, do którego przystąpiły łącznie 24 jednostki z całego kraju.

Wśród instytutów Wydziału IV PAN, SD IPPT PAN zajęło w tym konkursie I miejsce na 4 uczestniczące jednostki.

Więcej informacji: samorzaddoktorantow.pan.pl

Uroczysta Gala Finałowa konkursu PROPAN 2016 odbyła się w dniu 18 listopada 2016 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (fot. A. Materowicz)