W związku z decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 2 grudnia 2016 roku, tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych otrzymał Pan Paweł Łukasz Sajkiewicz, obecny kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN.

Prof. Paweł Łukasz Sajkiewicz jest ekspertem w dziedzinie fizyki polimerów, struktury i przejść fazowych polimerów, biopolimerów, inżynierii tkankowej, a w szczególności biodegradowalnych rusztowań polimerowych na potrzeby medycyny regeneracyjnej. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, doktorat i habilitację uzyskał w IPPT PAN (1989 i 2005), staż podoktorski na wydziale Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Tennessee, Knoxville, USA. Laureat nagród Sekretarza Polskiej Akademii Nauk i Dyrektora IPPT PAN za osiągnięcia naukowe i zawodowe. Autor ponad 60 publikacji naukowych oraz 3 patentów. Uczestnik ponad 40 konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca w ośrodkach naukowych w Japonii, Włoszech, USA i Polsce.

Uroczyste przekazanie nominacji odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Serdeczne gratulacje od zespołu współpracowników IPPT PAN!

Link do wydarzenia: Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim


Uroczyste przekazanie nominacji (autor fotografii: Krzysztof Sitkowski, KPRP)