W dniu 12.01.2017 Instytut zawarł pierwszą (w ramach przepisów aktualnej ustawy o PAN) umowę, w ramach której przeniósł odpłatnie prawa do własności intelektualnej na pracowników, tym samym umożliwiając rozpoczęcie procesu komercjalizacji rezultatów projektu NCBR LIDER „Opracowanie ekonomicznej platformy ultrasonografu”, realizowanego przez dr Marcina Lewandowskiego w latach 2010-2014. Prototypowy 32-kanałowy moduł akwizycji sygnałów ultradźwiękowych, będący przedmiotem umowy, umożliwi budowę nowej klasy przenośnych ultrasonografów oraz systemów badawczych.

System jest w pełni programowalnym skanerem ultradźwiękowym z bezpośrednim dostępem do zdigitalizowanych surowych sygnałów ech wysokiej częstotliwości. Zoptymalizowana wewnętrzna architektura oraz oprogramowanie umożliwiają w pełni softwarową implementację procesu rekonstrukcji obrazu na procesorach CPU/GPU. Te dwie cechy dostarczają narzędzia do testowania i ewaluacji nowych algorytmów obrazowania „ultrafast”, a także na ich wdrażanie w docelowych rozwiązaniach komercyjnych.

Dr Lewandowski wraz ze współpracownikami powołał spółkę spin-off, która ma na celu dalszy rozwój i komercjalizację platformy ultrasonografu. Komercjalizacja przez spółki tego typu, w których działają pracownicy Instytutu, w naturalny sposób pobudza współpracę z przemysłem i tworzy biznesowy ekosystem nastawiony na transfer technologii.

“Przecieramy w IPPT ścieżkę transferu własności IP oraz proces jej komercjalizacji. Myślę, że nasza inicjatywa zachęci innych do podjęcia tego wyzwania i przyczyni się do pobudzenia innowacyjności oraz wdrożeń rozwiązań opracowanych w Instytucie”, mówi dr Lewandowski.

Kierowane przez dra Lewandowskiego Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów pracuje obecnie nad komercjalizacją dwóch kolejnych opracowań.